Engagemang

Fler vill jobba ideellt

Åtta av tio svenskar kan tänka sig att engagera sig ideellt.

Fler svenskar kan tänka sig att jobba ideellt. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Volontärbyrån. Men det är betydligt fler som kan tänka sig att arbeta ideellt jämfört med hur många som faktiskt gjort det. Fyra av tio i undersökningen uppgav att de arbetat ideellt det senaste året.

– Det kan till viss del förklaras av pandemin som inneburit begränsningar, framför allt för äldre. Men att så många har en positiv inställning innebär att det finns stora möjligheter för de organisationer vars verksamhet är beroende av ideella krafter, säger Maria Alsander, verksamhetschef på Volontärbyrån, en verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra, och fortsätter:

– Behovet av människor som engagerar sig avtar aldrig, det ökar snarare. Det vittnar många av de organisationer vi har kontakt med om.

Undersökningen visar inte på några större skillnader geografiskt, eller mellan män och kvinnor.

Mer från Accent