Frivilligveckan 2021

”Ideellt arbete otroligt viktigt”

Nästan varannan svensk jobbar ideellt. En av dem är Eva Blomqvist, IOGT-NTO-medlem och generalsekreterare i Bilkåren.

Värdet av det ideella arbetet i Sverige har beräknats i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och Statistiska centralbyrån, SCB. De uppskattar värdet till 161 miljarder kronor 2019, vilket skulle motsvara 3,2 procent av BNP (Där det inte räknas in idag). 

Eva Blomqvist, tidigare ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och en fortsatt engagerad medlem, inleder Frivilligveckan med att delta i ett panelsamtal om framtidens volontärer.

Är det viktigt att uppmärksamma ideellt arbete med en egen vecka?

– Det är ett sätt att sätta fokus på och synliggöra det otroligt viktiga arbete som sker i samhället och som tas för givet. Det blir ännu tydligare i kris, som pandemin visar, och som alla behöver förstå. Inte minst behövs uppmärksamheten för att påminna politiken om hur viktigt det ideella arbetet är i samhällsbygget.

Vad har det ideella engagemanget gett dig?

– Allt! Jag skulle inte vara där och den jag är utan mitt engagemang i IOGT-NTO-rörelsen och andra organisationer. Det har gett mig utveckling, gemenskap och vänner. Att få spela roll för andra, att vara ledare – det ideella arbetet ger ett kvitto på att det är fint att spela roll för andra. Det jag verkligen kan har jag lärt mig i folkrörelsen, även om jag läst på universitetet också. Jag tänker att det är så för många.

Varför tycker du att man ska engagera sig ideellt?

– Det ger så mycket tillbaka för en som person, och det ger möjligheten att spela roll för det som är större än en själv. Oavsett vilket ideellt uppdrag man har. 

Hur tror du att det ideella arbetet kommer att utvecklas under 2020-talet?

– Vi är ju redan i ett skifte när det gäller engagemangsformer. Viljan att engagera sig tror jag kommer fortsätta att vara stark, men förändringen i formerna för hur man vill göra det förändras. Det kommer nog fortsätta att röra sig mot att göra punktinsatser, och troligtvis blir det färre livslånga engagemang i en och samma organisation. Det är en utmaning för alla organisationer.

Mer från Accent