Covid 19

Johnny Mostacero: Den digitala omställningen går snabbt nu

När hela IOGT-NTO mer eller mindre sitter i karantän får alla tänka nytt. Ordförande Johnny Mostacero imponeras över hur snabbt anpassningen går.

Hela idén med folkrörelser är att man träffas och gör saker tillsammans. Att leda en sådan rörelse kan vara utmanande i vanliga fall. Att göra det när hela rörelsen mer eller mindre sitter i karantän är en helt ny utmaning.

Hur går det att leda en folkrörelse i karantän?

– Det har sina utmaningar och visar tydligt på att vi måste ta till oss den digitala tekniken. Det handlar inte längre om att vilja lära sig hantera digital teknik och sociala medier eller inte, det handlar om att vi behöver digitala kanaler för att överleva isoleringen i dessa tider.

För egen del tycker han att det fungerar bra.

– I min roll som förbundsordförande går det oväntat bra då vi har tillgång till digital teknik som innebär att jag hinner med fler möten och avstämningar än annars. Det är tidseffektivt då det inte innebär några transportsträckor mellan olika möten. Andra organisationer och deras företrädare som jag möter är också i självvald karantän och därmed i samma situation. 

”Vi är som bäst i kris för då plockar vi fram allt det vi lärt oss i vårt engagemang och använder det. Det gjorde vi under flyktingkrisen 2015 och det gör vi nu.”

Johnny Mostacero

Johnny Mostacero tycker att IOGT-NTO fungerar som allra bäst i kriser.

– Det vi nu upplever med Covid-19 är något som få levande människor varit med om tidigare. Precis som för alla andra så är detta en enorm utmaning för oss som folkrörelse. Inte minst då mycket av vår verksamhet drivs och är riktad till personer i riskgrupp. Men jag brukar säga att vi är som bäst i kris för då plockar vi fram allt det vi lärt oss i vårt engagemang och använder det. Det gjorde vi under flyktingkrisen 2015 och det gör vi nu. Det jag önskar är att de medlemmar som vanligtvis inte är engagerade i någon verksamhet kliver fram och erbjuder sin hjälp. 

Är det någon fråga som håller dig vaken om nätterna?

– Som väl är så sover jag gott om nätterna, men jag vaknar tidigt varje morgon för att ta del av nattens nyhetshändelser. Vad gäller IOGT-NTO så är jag trygg i att vi tar oss igenom detta på bästa sätt. 

”En fråga som oroar mig är att alkoholkonsumtionen och dess konsekvenser inte tar någon paus.”

Johnny Mostacero

Däremot oroar han sig för hur situationen påverkar utsatta personer.

– En fråga som oroar mig är att alkoholkonsumtionen och dess konsekvenser inte tar någon paus. I min kontakt med andra organisationer vittnar de om att våld i nära relationer ökar, samtidigt som de som behöver hjälp med sitt missbruk inte får det som tidigare. Dessa frågor är nära sammankopplade med varandra och gör problemet än större.

Han oroar sig också för att vissa utnyttjar situationen.

– De som utmanar alkoholmonopolet tar inte heller paus utan får istället ny vind i seglen. Nu senast genom förslag om att tillåta restauranger att sälja alkohol till kunder som beställer hemleverans av mat. Det är oroande att man mitt under brinnande pandemi använder alkohol med alla dess konsekvenser som lösningen på restaurangernas ekonomiska problem.

”Det är oroande att man mitt under brinnande pandemi använder alkohol med alla dess konsekvenser som lösningen på restaurangernas ekonomiska problem.”

Johnny Mostacero

Vilka risker ser du främst med den här perioden? 

– Min största oro är naturligtvis den död och det lidande som viruset orsakar. Men också hur både den svenska och den internationella ekonomin påverkas. Något som kommer att ta lång tid att reparera. Där påverkas även vi, och vi kan redan se att våra lokalägande föreningar drabbas av att uthyrningarna uteblir och hur de föreningar som har biografverksamhet rapporterar om att publiken till stor del uteblir. 

Även konsekvensen av sociala begränsningar ser han som ett bekymmer.

– Många av våra medlemmar är satta i självvald karantän och det innebär högre grad av ensamhet och isolering. Men det kan motverkas genom att vi håller kontakten och stöttar och hjälper varandra så gott vi kan.

Ett annat bekymmer gäller demokratin.

– Mars och april är den period då våra distriktsårsmöten genomförs. Med hänsyn till myndigheternas rekommendationer är det inte möjligt att genomföra dessa på det sätt som det var planerat. Några distrikt hann genomföra årsmötet i slutet av mars, men de flesta får skjuta på det till senare under sommaren eller till hösten. Några av våra distrikt har dock aviserat att de istället kommer att genomföra ett digitalt årsmöte för att kunna sätta en ny distriktsstyrelse på plats. Jag är själv förbundsstyrelsens representant på ett sådant vilket kommer att bli spännande att få vara med om. 

Hur går det med värvningen?

– När det gäller medlemsvärvningen, som är en fysisk företeelse, så blir det en utmaning då det säger sig själv att det inte går att stå på ett köpcentrum och värva. Men även här finns det stora möjligheter att genomföra det digitalt. 

”Exakt hur vi ska fira beror på vad som händer med Covid-19. Men på något sätt ska vi fira att IOGT-NTO i år är Sveriges fräschaste 50-åring.”

Johnny Mostacero

Hur blir det med IOGT-NTO:s 50-årsfirande?

– 2020 fyller IOGT-NTO 50 år som sammanslagen organisation. Detta har vi sagt ska firas, inte minst för att vi nu också är färdiga med det första steget av Expedition 50 och går från 23 till 8 distrikt. Exakt hur vi ska fira beror på vad som händer med Covid-19. Men på något sätt ska vi fira att IOGT-NTO i år är Sveriges fräschaste 50-åring.

Tror du att det kan finns möjlighet för IOGT-NTO att få stöd av samhället? 

– Även civilsamhället behöver hjälp och stöd på samma sätt som företagen. En del av det stöd som kanaliserats kan vi ta del av, men jag märker också av att vi vissa fall hamnar i en gråzon som gör att det är svårtolkat om stöden omfattar oss eller inte.

– Ideella organisationer som IOGT-NTO är viktiga för samhället av många anledningar. Inte minst som demokratisk röst och för de idéer som vi driver. IOGT-NTO är den starka alkoholpolitiska rösten och vi behövs nu såväl som i framtiden. Dilemmat är att civilsamhället är stort och omfattar mängder av organisationer med olika inriktning. När idrott och kultur talar med varsin röst så talar övriga civilsamhället med en stor mängd röster. I många fall är det bra, men i detta fall anser jag att det ligger oss i fatet.

Vilka ljusglimtar kan du se?

– Coronakrisen vänder upp och ner på vår tillvaro och innebär stora utmaningar. Men när man hamnar i en kris som denna så innebär det också möjlighet till utveckling. Den utvecklingsresa vi hittills har gjort med Expedition 50 innebär att vi har vant oss vid att vara i förändring. 

”Det gör mig genuint lycklig när jag på kort tid ser hur vi nu tar digitala språng som annars skulle ta oss flera år.”

Johnny Mostacero

– Jag har tidigare sagt att ”vi ställer in och vi ställer om”. När vi inte kan genomföra planerade aktiviteter fysiskt, som vi annars gör, så ställer vi om och gör dessa digitalt. Det finns mycket gott som kommer ur detta. Vi lär oss ny teknik och vågar prova oss fram. Dessutom så kan vi nå fler och andra målgrupper. Det gör mig genuint lycklig när jag på kort tid ser hur vi nu tar digitala språng som annars skulle ta oss flera år.

Vad vill du skicka med till IOGT-NTO:s medlemmar?

– Det viktigaste är att följa myndigheternas råd. Jag spelade in ett kort videotal till våra medlemmar där jag bland annat citerade vår statsminister, Stefan Löfven, från hans tal till nationen. Jag tycker att han fångar in det väsentliga för oss som individer i såväl samhället och i en folkrörelse som vår:  ”Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar, göra sitt yttersta för att säkra andras hälsa. Att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser. För dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige.” 

”Vi kommer att ta oss ur denna kris och jag är övertygad om att vi kommer ur den som en ännu starkare folkrörelse.”

Johnny Mostacero

– IOGT-NTO är fortfarande en stark folkrörelse med många medlemmar. Vi kommer att ta oss ur denna kris och jag är övertygad om att vi kommer ur den som en ännu starkare folkrörelse. Omställningen som vi, och alla andra, tvingas göra kommer att addera mycket modernt till vår traditionella folkrörelse. Det som annars skulle ta oss år att anamma kommer vi nu att lära oss på några månader.

Mer från Accent