Covid 19

Miljonlotteriet: Inte värre än tidigare lågkonjunkturer

Miljonlotteriets vd Jonatan Hjorts bedömning är i dagsläget att coronaviruset inte kommer att drabba lotteriet mer än vad tidigare lågkonjunkturer gjort.

Miljonlotteriet i Mölnlycke ägs av IOGT-NTO och är den huvudsakliga intäktskällan för de fyra förbunden i IOGT-NTO-rörelsen: Förutom IOGT-NTO är de Junis, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, och Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

– Vanligtvis har lågkonjunkturer inte drabbat lotterimarknaden. Bedömningen är att den lågkonjunktur som Corona-situationen kan medföra inte är värre än tidigare lågkonjunkturer för vår del, säger Jonatan Hjort, vd för Miljonlotteriet.

Personalmässigt har verksamheten än så länge inte påverkats utöver att medarbetarna i möjligaste mån arbetar på distans för att minska smittspridning.

– Vi har en mycket stram personalorganisation som vi hela tiden anpassar utifrån våra behov. Den senaste tidens händelser innebär inte att vi gör några andra bedömningar än tidigare, vi ser således inte att vi kommer att ha något minskat eller ökat behov av personal utifrån Corona-situationen.

Verksamheten fortgår enligt Jonatan Hjort som tidigare, och alla lottköpare kommer att få sina försändelser precis som vanligt:

– På kort sikt kan det finnas vinstartiklar som blir försenade in i vårt lager, men eftersom vi har ett stort antal vinstartiklar, så kommer våra vinnare att ändå ha ett fullgott vinstutbud, säger han.

Jonatan Hjort ser i nuläget inga omedelbara hot mot verksamheten.

– IOGT-NTO-rörelsen har mycket goda digitala förutsättningar för mobilt arbete. Om krisen förvärras kommer verksamheten att kunna löpa på även om alla fysiska kontaktytor mellan människor på arbetsplatsen ska undvikas. Det kommer inte att blir aktuellt att behöva stänga ner Miljonlotteriets verksamhet även om krisen förvärras, säger han.

Mer från Accent