Covid 19

I Coronas spår: uppskjutna och digitala distriktsårsmöten

Myndigheternas rekommendationer att undvika folksamlingar leder till inställda och uppskjutna årsmöten – men också till nytänkande.

Det är årsmötestid och för många engagerade människor brukar almanackan vara fulltecknad så här års. Det är också nu IOGT-NTO:s nya distriktsorganisation ska sjösättas på allvar, men i tider då vi ska undvika att samla många personer i samma lokal duggar i stället återbuden tätt i mejlkorgen. Svenska folkrörelser står därmed inför ett demokratiproblem. De ordföranden Accent talat med anser dock att situationen är under kontroll.

– Vi har för avsikt att genomföra årsmötet den 18 april som planerat, men att göra det på distans. Ombud och andra medlemmar kommer att kunna delta på årsmötet via telefon eller dator. Vi kommer också att livesända årsmötet via Internet så att de som vill enbart kan vara åhörare. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att delta och i någon mån kommer vi kanske att kunna öka tillgänglighet och delaktighet, säger Jan-Ove Ragnarsson, ordförande för interimsstyrelsen för distrikt Sydost.

De tänker sig att några kan delta i distansmötet tillsammans i små grupper.

– Det är viss skillnad på om hundra personer ska resa till Nässjö och sitta i samma lokal, eller om några medlemmar ses hemma hos varandra. Men i huvudsak räknar vi med att årsmötesdeltagarna sitter ensamma, säger han.

De räknar med att det blir ett kort och allmänt hållet årsmöte.

– Vi har valt att göra så för att inte hamna i ett vakuum. Det gäller att klara av det formella. Djupare diskussioner om arbetsplan och hur vi ska jobba tillsammans efter sammanslagningen får vi spara till ett senare tillfälle. Vi funderar på att ha ett medlemsmöte i höst, säger Jan-Ove Ragnarsson.

För Sydosts del är han inte orolig för att det ska uppstå juridiska problem.

– Det här är en unik situation i alla bemärkelser. Stadgarna är ju till för vår egen skull. Är vi bara tydliga med kommunikationen så tror jag att medlemmarna har stor förståelse om man delvis frångår dem. Externt kan det bli problem om man inte har en firmatecknare och vald styrelse. Därför vill vi klara av valen så att de duger i juridisk mening.

Distriktet Gävle Dala har istället beslutat att skjuta upp sitt årsmöte.

– Vi beslöt redan för ett par veckor sedan att ställa in årsmötet och ta det senare i höst. Många medlemmar är äldre och tillhör riskgruppen. När de uppmanas av myndigheterna att hålla sig hemma kan inte vi kalla till möte, säger Ann Borres Back, ordförande i interimsstyrelsen.

Gävle Dala hade planerat en två dagar lång utbildningshelg i samband med årsmötet.

– Vi ville göra en kul happening med övernattning så att folk skulle tycka att det var positivt med sammanslagningen. Vi vill inte frångå den tanken och håller på att leta lokal för att kunna genomföra mötet någon gång i oktober.

Arbetet går dock vidare.

– Nu jobbar vi på i interimsstyrelsen och ser till att allt blir klart med sammanslagningen. Styrelsemötena har vi som videokonferens. Vi ser också över hur vi kan genomföra arrangemang digitalt, till exempel i vår verksamhet Familjekällan.

Ann Borres Back är främst oroad för föreningarnas ekonomi.

– För distriktets del är jag inte orolig, men det här kommer att slå hårt mot den ideella sektorn. Hur ska det gå för de föreningar som är beroende av uthyrning eller bioverksamhet?

Mer från Accent