Covid 19

Wendelsberg: Stor ekonomisk skada

Den ekonomiska skadan är stor för IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg när konferenser och hotellrum bokas av. 14 personer har i olika grad korttidspermitterats uppger rektor Sören Eriksson.

IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg, i Mölnlycke öster om Göteborg, går inte att driva med enbart bidrag från det allmänna enligt Sören Eriksson, rektor.

– Vi är helt beroende av sidoinkomsterna från framför allt hotell-, vandrarhems-, och konferensverksamheten, och liknande, säger han:

– Vi lider stor ekonomisk skada då i princip alla grupper och konferenser för hela våren bokades av inom loppet av några dagar. Hoppet lever för delar av sommarens bokningar, men om den blir lika tom så blir det ekonomiska avbräcket så stort att det kommer att påverka verksamheten på flera sätt. Hur går inte att svara på idag.

14 personer i service-verksamheterna har i olika omfattning korttidspermitterats, till en början maj månad ut.

På kort sikt styrs nu verksamheten om i sann gammal Wendelsbergsanda.

– När Bruno Wendels fabrik gick på sparlåga under perioder på 1800-talet så fick de anställda anlägga en park. Vi jobbar i samma anda, och får en del gjort som vi inte hunnit med tidigare och det är ju inte så dumt. Men det klart att ekonomin ganska snart sätter stopp även för ett sådant upplägg. Det är också ett bra tillfälle att ta ut innestående kompledighet och semester för den som önskar.

Sören Eriksson menar att det är för tidigt att säga hur coronapandemin kommer att påverka på lång sikt.

– Det kan vi nog tidigast sia om fram emot sommaren. Men om svackan blir långvarig när det gäller konferenser och boende på vandrarhem och hotell så måste vi som alla andra i den här branschen dra ned på personal.

Just nu är det fullt fokus på att leverera undervisning för folkhögskolans deltagare.

– Personalen sliter med att på olika sätt hålla våra kurser igång. När verkligheten återgår till det mer normala så kommer vi att ha lärt oss mycket bra saker som vi skall ta med oss in i framtiden. Vi tänker än så länge inget annat än att Wendelsberg fortsätter som innan, men att omfattningen i olika delar under överskådlig framtid kan komma att förändras.

För närvarande bedrivs undervisningen på distans. Sören Eriksson tycker att det går ”över förväntan”, men att det är alldeles för tidigt att säga hur det kommer att fungera i det långa loppet.

– Det sociala umgänget är kittet i vår verksamhet och det utsätts just nu för stora påfrestningar, vilket påverkar både verksamheten i stort och enskilda deltagare. Våra deltagare har sökt hit för att de vill vara här, och inte för att sitta hemma framför en skärm. En del har det kämpigare än vanligt medan andra plötsligt finner sig väl tillrätta i den nya situationen. Vi gör vad vi kan för att hålla alla på banan.

Sören Eriksson tror att respekten för att det mesta kan förändras på ett ögonblick är en lärdom som kommer att leva kvar under överskådlig framtid.

– Vi är bra på att hantera snabba förändringar i verksamheten utifrån verkligheten, och vår personal är något utöver det vanliga när det gäller kreativitet och arbetsmoral.

Mer från Accent