Covid 19

Våra gårdar: Vi rustar för att stå redo efter krisen

"Läget är mycket bekymmersamt för de fastighetsägande föreningarna. Nu fokuserar vi på att stötta dem så att de står bättre rustade efter coronakrisen," säger vd Simon Svensson.

Riksföreningen Våra Gårdar, som bildades 1942 av IOGT och NTO, ger service till uppåt 600 medlemslokaler inom nykterhetsrörelsen och andra organisationer och föreningar som värnar om alkoholfria mötesplatser. Våra gårdar arbetar med frågor som rör samlingslokaler, medlemmarnas fastigheter, konst och kultur, ungdomsutveckling och biografverksamhet. Våra Gårdar är indelade i 16 regionala distrikt och tillhandahåller service åt cirka 50 biografer.

– De allmänna samlingslokalerna är demokratiska mötesplatser för människor. Hela poängen är att ha en lokal att mötas på i verkliga livet. Just nu är detta ingen bra idé. Runt om i landet drabbas nu lokalhållande föreningar av minskade intäkter till följd av att föreningar och andra hyresgäster avbokar arrangemang. Det är mycket bekymmersamt för de fastighetsägande föreningarna eftersom det i grunden är en låg lönsamhet på att erbjuda allmänna samlingslokaler, säger vd Simon Svensson.

Våra Gårdar genomför nu en enkät riktad till föreningarna för att få statistik om de ekonomiska konsekvenserna.

– Underlag är viktigt i vår fortsatta kontakt med departement och myndigheter om riktade stödåtgärder till de ideellt drivna allmänna samlingslokalerna.

– När den här samhällskrisen är över kommer vi att längta efter att få mötas och umgås – och när den dagen kommer ska samlingslokalerna stå redo. De kommande månaderna fokuserar vi på att stötta medlemsföreningar i att nyttja det ”tomrum” som har uppstått i verksamheten så att de står bättre rustade den dagen lokalerna kan börja fyllas med verksamhet och människor igen.

Riksföreningen påverkas också ekonomiskt av minskade intäkter från filmsättningen, som de gör till de 45 biografer som ingår i kedjan. Detta som en direkt följd av att de flesta biograferna stängt och att filmdistributörerna tar bort filmutbudet från repertoaren.

– I övrigt består Våra gårdars intäkter främst av medlemsavgifter och beviljade statsbidrag. Detta är redan fastställt för 2020, och hur det ser ut inför 2021 är för tidigt att sia om.

Enligt Simon Svensson är det inte aktuellt att minska personalstyrkan, som idag arbetar på distans.

– Många anställda är vana att resa runt i landet och träffa våra medlemsföreningar. Under den senaste tvåårsperioden gjorde vi runt 160 föreningsbesök. Nu reser vi ingenting under överskådlig tid. Det medför givetvis ett annat sätt att ha medlemskontakter på via mejl, telefon och video. Former som normalt snarare har varit redskap för uppföljning av besök. Kortsiktigt går detta, men på längre sikt måste vi naturligtvis ut på besök i samlingslokalerna.

Även Våra gårdars egna arrangemang påverkas. I maj skulle stämman till ombudsmötet genomföras, det mötet har nu flyttats till september. Och Våra gårdars Filmdagar, som arrangeras under en majhelg sedan 30 år tillbaka, har i år ställts in. Så även de regionala kvällskonferenser där man träffat de lokala medlemsföreningarna.

Mer från Accent