Covid 19

Internationella: All normal verksamhet ligger nere

IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet påverkas på flera sätt av coronaviruset. ”Vi ser att ju mer restriktiva åtgärder regeringar gör, desto mer oro verkar skapas”, säger Jens Rosbäck.

Enligt planen skulle Jens Rosbäck, chef för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet, just nu befinna sig på regionkontoret i Chang Mai i Thailand. Men på grund av den senaste tidens snabba spridning av coronaviruset är han kvar i Sverige.

– Jag har bokat om resan två gånger. Första gången för att korta och senarelägga den några dagar, men bara några timmar efteråt kom Utrikesdepartementet med sin reserekommendation att man inte skulle åka över huvud taget om det inte var absolut nödvändigt. Då anade jag vad som skulle komma, för det är en ganska stark sak att säga för att vara UD.

Alla medarbetare, både i Sverige och på regionkontoren i Thailand och Tanzania, arbetar nu hemifrån. Det gäller även samarbetspartners, och Jens Rosbäcks bedömning är att det kommer att vara så åtminstone fram till juli.

– Jag fick precis en prognos i min hand som visar att de flesta afrikanska länder kommer att ha nått 10 000 fall från slutet på april till slutet på maj. I nuläget samlar vi information från våra partners om hur de ser på framtiden och vilka omställningar de kan behöva göra utifrån sina egna lokala sociala, politiska och ekonomiska kontexter.

”I de länder där det råder olika former av utegångsförbud är det givetvis nästan helt omöjligt att bedriva normal verksamhet.”

Jens Rosbäck

I princip all normal verksamhet ligger nere säger Jens Rosbäck.

–  Alla har anpassat sig på något sätt. I de länder där det råder olika former av utegångsförbud är det givetvis nästan helt omöjligt att bedriva normal verksamhet. Partners hanterar situationen olika: vissa verksamheter behövs mer än någonsin, medan andra riskerar att vara smitthärdar. Det beror helt på i vilket sammanhang de verkar.

De mänskliga konsekvenserna av covid 19 i partnerländerna är omfattande.

– Människor som redan lever på marginalen utan egna reserver lider redan svårt. Daglönare kan inte försörja sina familjer när det råder utegångsförbud. Andra blir uppsagda utan någon möjlighet till alternativ inkomst, säger Jens Rosbäck och fortsätter:

”Vi ser redan tecken på missnöje hos människor. Det verkar som många åtgärder vidtagits i en hast utan tanke på konsekvenserna.”

Jens Rosbäck

– Vi ser redan tecken på missnöje hos många människor som är inlåsta sina hem och som inte kan försörja sig. Det verkar som många åtgärder vidtagits i en hast utan tanke på konsekvenserna, eller saknar system för att hantera konsekvenserna. Ett exempel; i länder med utegångsförbud på kvällar och nätter blir mataffärerna överfulla under eftermiddagarna då alla försöker handla innan kvällen.

Han framhåller att många utvecklingsländer inte har några resurser alls för att erbjuda intensivvård i större omfattning.

 – Vi kan också räkna med att mörkertalet över antalet sjuka och avlidna kommer att vara väldigt stort. Ute på landsbygden i många länder har inte alla access till den kvalificerade hälsovård som krävs – det är för långt att resa. Speciellt för en gammal och redan sjuk människa. Många länder har svaga och fragmentiserade hälsovårdssystem utan starka sjukförsäkringssystem, med stora inslag av privata aktörer som många gånger har låg standard och kapacitet.

Vilka åtgärder olika regeringar väljer att ta till påverkar också, menar Jens Rosbäck:

”Vi ser också att regimer med mer auktoritär karaktär använder tyngre åtgärder mot sin befolkning.”

Jens Rosbäck

– Vi ser att ju mer restriktiva åtgärder regeringar gör, desto mer oro verkar skapas. Påtvingad karantän i läger, av de med misstänkta symtom, leder till exempel till att folk undviker att söka hjälp. Vi ser också att regimer med mer auktoritär karaktär använder tyngre åtgärder mot sin befolkning. Militären aktiveras och undantagstillstånd införs.

– Vi kan vara glada att vi lever i Sverige, med måttfulla stegvisa och eftertänksamma åtgärder.

När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet säger Jens Rosbäck:

– På kort sikt sker ju en besparing eftersom vi inte kan genomföra aktiviteter. På lång sikt kan det få politiska effekter då en del av våra biståndsmedel kan användas för Covid 19 och humanitär hjälp, då ekonomin i många länder kan leda till massarbetslöshet, social oro och konflikt.

Mer från Accent