Ungas drickande

Hög alkoholkonsumtion bland unga i Nigeria: ”Ett sätt att bryta mot normer”

Flera studier har visat hur ungas drickande har minskat under de senaste decennierna. Men det gäller främst i väst, enligt forskaren Emeka Dumbili.

I en ny bok breddar Emika Dumbili, professor i sociologi vid University College Dublin, perspektivet på ungas drickande och belyser utvecklingen i Nigeria, där unga människor dricker allt mer. Boken Reconfiguring Drinking Cultures, Gender, and Transgressive Selves handlar om hur unga människor i Nigeria dricker för att ta avstånd från en kultur där man länge sett ned på alkoholkonsumtion. Emeka Dumbili visar också på alkoholindustrins kraft i en alkoholkultur som är under förändring.

– Att dricka är idag ett sätt för många unga att ta avstånd från gamla normer och traditioner i Nigeria, säger han.

Traditionellt har drickande varit något som mestadels män ägnat sig åt i Nigeria, Afrikas största ekonomi och kontinentens folkrikaste land, med en befolkning på över 200 miljoner invånare. Men de senaste decennierna har alkoholkonsumtion bland unga ökat. Idag dricker både unga och kvinnor mer än tidigare. Och många unga dricker mycket, särskilt män, enligt Emeka Dumbili.

– En vanlig uppfattning är att du inte är en riktig man om du inte dricker. Och den som inte dricker alls anses vara gammaldags.

En viktig orsak till det ökande drickandet är alkoholindustrins inflytande, förklarar Emeka Dumbili.

– Reklamen har förändrat människors dryckesvanor och fått många kvinnor att börja dricka. Den har lyckats med att förmedla ett budskap om att den som dricker är trendig, modern och självständig.

Männen dricker för att förstärka sin maskulinitet, och kvinnor för att förstärka sin kvinnlighet men även självständighet, enligt Emeka Dumbili. Det finns också en klyfta mellan de som dricker och de som inte dricker, säger han.

– De som dricker försöker få de som inte gör det att känna sig onormala.

”Många alkoholföretag har sökt sig till fattigare länder.”

Emeka Dumbili

Det första ölbryggeriet i Nigeria etablerades på 1940-talet av det Heineken-ägda Nigeria Breweries. Innan dess dracks det mest importerad alkohol och palmvin, som tillverkades i hemmen. 1962 kom nästa bryggeri, som byggdes av Guiness. Med ölbryggerierna kom också reklamen. Och sedan dess har alkoholindustrins inflytande bara ökat, enligt Emeka Dumbili.

– Allt eftersom alkoholkonsumtionen gått ned i västländer, har många alkoholföretag sökt sig till fattigare länder. En gynnsam faktor för dem är att det inte finns lika många lagar där som begränsar deras verksamhet, säger Emeka Dumbili.

Enligt lag måste man vara 18 år i Nigeria för att få köpa alkohol. Men lagarna följs inte eftersom ingen kräver ID-kort vid försäljning, säger Emeka.

Han berättar också om hur alkoholindustrin lyckas få fler unga att dricka genom att sponsra musikfestivaler, sociala arrangemang och aktiviteter för unga.

– För att komma in krävs inga ID-kort, vilket innebär att många minderåriga är där och konsumerar alkohol utan några begränsningar.

För några år sedan arrangerades ett nationellt symposium där media, toppolitiker, folk från nöjesbranschen och akademiker deltog. Heineken sponsrade arrangemanget och lyckades få dit professorer som belyste hälsofördelarna med att dricka öl, berättar Emeka Dumbili.

– Det hölls vilseledande och felaktiga tal om att öl kan bota cancer, förebygga njursten och förbättra kvinnors hy. Det var totalt nonsens och skulle inte kunna hända i väst på grund av lagar.

”De som tjänar pengar på en produkt bör inte utbilda barn i hur de ska konsumera den produkten.”

Emeka Dumbili

I Nigeria har även Guiness sponsrat utbildningskampanjer i skolor som går ut på att utbilda 14-17 åringar i ”ansvarsfullt drickande” – något Emeka Dumbili vänder sig starkt emot.

– De som tjänar pengar på en produkt bör inte utbilda barn i hur de ska eller inte ska konsumera den produkten. Det här förekom på Irland också men stoppades här.

Det saknas forskning om vilka hälsoproblem drickandet för med sig i Nigeria, men en studie från 2019 visar att alkohol kom på sjätte plats över vad som orsakar flest dödsfall och funktionshinder. Och 2016 orsakades över 42 000 dödsfall av alkoholrelaterade leverskador, visar studien.

– Vi vet också att tungt drickande leder till våld, skador och olyckor. Det rapporteras in många alkoholrelaterade problem bland yngre mellan 15 och 19 år, säger Emeka Dumbili.

De senaste två decennierna har det publicerats flera studier som pekar på att drickandet bland unga i väst har minskat drastiskt, och vissa dricker inte alls. Minskningarna är hälsorelaterade, samt att unga vill öka sin prestationsförmåga. Men enligt Emeka Dumbili finns en tendens att förutsätta att det är ett globalt fenomen, vilket det inte finns belägg för.

– Man bör vara försiktig med hur man formulerar sig kring det här. Inte förrän vi har data från alla länder kan vi dra några slutsatser kring utvecklingen.

Han tillägger att även om alkoholkonsumtionen bland unga i Europa minskat på senare år, är den fortfarande hög. Och enligt en studie från 2021, förekommer alkoholkonsumtion idag i de flesta muslimska länder, där det inte förekom alls tidigare. Det är också sannolikt att fler afrikanska länder upplever samma utveckling som Nigeria, säger han.

– Det finns ett stort behov av att samla in mer data globalt, innan man kan påstå att alkoholkonsumtion bland unga går ned.

För att vända utvecklingen i Nigeria, behöver staten införa hårdare lagar, tycker Emeka Dumbili.

– Idag gör staten ingenting för att ta itu med problemen. Det finns ingen nationell alkoholpolitik, inga regler för marknadsföring eller reklam utan industrin gör precis som de vill. 

Staten låter intressena gå före allt annat, säger han och nämner som exempel ett förbud som infördes av regeringen mot att sälja alkohol i små påsar, vilket är vanligt i landet. Den typen av försäljning gör det ännu lättare och billigare för unga att få tag på alkohol, vilket är bakgrunden till förbudet.

– Men parlamentet upphävde förbudet, och påstod att det skulle skada vissa intressen och investeringar, säger Emeka Dumbili.

Ett annat problem, säger han, är att det inte går att veta vilka politiker som har aktier inom alkoholindustrin i Nigeria, eftersom sådana uppgifter inte är öppna för allmänheten.

– Vi behöver en ordentlig nationell alkoholpolitik, och regler och lagar som implementeras och följs. Och alkoholföretagen ska inte kunna komma i närheten av unga.

Mer från Accent