Ungas drickande

Fler unga definerar sig som nyktra – ser alkohol som sunkigt

Ungas attityder till alkohol har förändrats kraftigt de senaste 15 åren. Fler betraktar sin livsstil som nykter, trots att de inte är helnyktra.

För femton år sedan sa varannan ungdom mellan 15 och 19 år att de kunde ha lika roligt utan alkohol, i dag har den siffran stigit till tre av fyra. Och många unga, 21 procent i IQ:s senaste undersökning, tycker att det är sunkigt att dricka alkohol, medan endast 7 procent anser att det är coolt.

– Att så många tycker att det är sunkigt att dricka tror jag är en del av det historiska skiftet i synen på alkohol bland unga. De inte bara konsumerar mindre, även attityden har förändrats. Men jag är förvånad över att så många tycker att det är sunkigt och att så få tycker att det är coolt, säger Mojtaba Ghodsi, vd för Systembolagets dotterbolag IQ.

Det var det som förvånade honom mest när resultatet av undersökningen kom.

– Men vi hade det lite på känn. Vi gjorde en intern drivkraftsanalys och kom fram till att vi borde fråga hur ungdomarna såg på alkohol. Jag tror inte att någon frågat tidigare. Som skäl till att unga inte dricker har forskare lyft fram att unga söker mer trygghet och vill ha större kontroll än tidigare generationer, men vår undersökning sätter fingret på ytterligare en dimension.

En annan sak som förvånade honom var hur många som angav att de har en nykter livsstil.

– Många identifierade sig med en nykter livsstil, trots att de drack alkohol ibland. Det är ungefär som flexitarianer, man är vegetarian när det passar eller på ett sätt som passar en själv. Det är inte så svart eller vitt för dem. De har ett förhållningssätt som är ganska sunt tycker jag. I varje fall för de lite äldre. De under 18 tycker jag inte ska dricka alls.

Det vanligaste skälet som unga uppgav i undersökningen till att inte dricka alkohol var att det är ohälsosamt, vilket 40 procent uppgav. Det ligger i linje med att de uppfattar det som ”sunkigt” och ofräscht att dricka.

Dagens unga har heller inga större problem att leva utan alkohol, nio av tio säger att de skulle kunna avstå ett år om de får något för det.

– Det är jättestora förändringar på ganska kort tid. För 15 år sedan var det knappt varannan som kunde tänka sig det. Det är otroligt intressant.

De unga är själva omedvetna om att de tillhör en nykter generation.

– Det finns fortfarande ett majoritetsmissförstånd. De tror att pressen är större än den är på att dricka. Det vill vi bidra till att överbrygga för att kunna skapa större utrymme för unga att göra val utifrån sitt eget välmående och sin hälsa.

Han påpekar att man samtidigt måste vara medveten om att problemet är långt ifrån löst.

– Fortfarande dricker underåriga alkohol. Allt för många gör alkoholdebut allt för tidigt och unga mellan 19 och 25 år är fortfarande den grupp som dricker mest.

Äldre borde ta större ansvar och inte föra över sin syn på alkohol på yngre.

– Många unga, över 18, som vi intervjuat i andra sammanhang har nämnt att de tycker det är lättare att tacka nej till alkohol när de är med jämnåriga, än när föräldrar eller andra äldre är med. De som skapar filmer och annan populärkultur är också oftast äldre. De skildrar unga och deras syn på alkohol från sina egna erfarenheter. Det bidrar till att hålla uppe en felaktig bild. Man skulle önska att de åtminstone skulle skildra så nära sanningen som möjligt istället för att bekräfta gamla normer.

Av undersökningen framgår också att unga inte tycker att fester och festivaler lockar lika mycket som tidigare.

Är det inte tråkigt? Missar de inte något?

– Jag tror inte att de har tråkigare. Vuxenvärlden ska inte projicera sin egna föreställning om vad som är roligt på unga och dra slutsatsen att de är tråkiga för att de inte vill gå på festival. Jag tror snarare att de har andra preferenser och tycker att annat är kul.

Mer från Accent