Danmark

Kritik mot danska åtgärder för att minska fylleri bland unga

Danska ungdomar dricker mest i Europa. Men den danska regeringens förebyggande plan fungerar inte enligt organisationen Alkohol och samhälle.

I november i fjol gjorde den danska regeringen en överenskommelse med oppositionen om en plan för att förebygga användningen av tobak, nikotin och alkohol bland barn och unga i Danmark.

Bakgrunden är att danska barn och unga dricker mest i Europa. I åldern 15–16 år har 74 procent av de danska ungdomarna druckit alkohol den senaste månaden enligt den europeiska drogvaneundersökningen ESPAD. Det kan jämföras med genomsnittet i Europa där 47 procent druckit den senaste månaden, eller med de svenska ungdomarna som i samma undersökning låg på 25 procent.

– Vi har länge varit bekymrade över ungas alkoholkonsumtion. De senaste åren har konsumtionen stigit ytterligare, och unga har druckit på ett sätt som gör att de utsätter sig för stora risker. Det har en lång rad undersökningar visat, säger Ida Fabricius Bruun, direktör för Alkohol och samhälle, i ett pressmeddelande.

De åtgärder som den danska överenskommelsen innehåller imponerar dock inte på henne. I överenskommelsen står att tillgången till tobak, nikotin och alkohol ska begränsas, att kontrollen av försäljningen skall stärkas och att straffen för olovlig försäljning öka. Ida Fabricius Bruun är övertygad om att åtgärderna för att begränsa tillgången inte kommer att få någon större effekt. Regeringen har inte för avsikt att höja åldersgränsen som är 16 år idag. Däremot ska 16-åringar fortsättningsvis inte tillåtas köpa drycker som innehåller mer alkohol än 6 procent. I dag får de handla alkohol upp till 16,5 procent.

Alkohol och samhälle tycker att åldersgränsen borde höjts till 18 år, särskilt som danska Sundhetsstyrelsen starkt avråder personer under 18 från att dricka alkohol eftersom det riskerar att skada deras hälsa.

– Även om Danmark har en lång tradition av att låta industri och butiker sälja alkohol till barn, är det en gåta, varför regeringen vill fortsätta att tillåta försäljning till 16-åringar, när vi nu känner till de negativa konsekvenserna. Även i befolkningen är en stor majoritet för en 18-årsgräns, säger Ida Fabricius Bruun.

Hon hade hoppats på mer av regeringens förhandlingar med de andra partierna.

– Vi hoppades att man på allvar ville hjälpa barn och föräldrar med en tydlig strukturell ram, som gav möjlighet for en ungdomstid utan så stort fokus på alkohol och berusning. Sedan överenskommelsen presenterats, har jag inte blivit mindre bekymrad för ungas konsumtion. Vi ser inga av de åtgärder som vetenskapen säger kan få avgörande betydelse för att minska ungas riskfyllda alkoholbruk.

Danska unga dricker inte bara mest, de dricker sig också oftare berusade än andra unga. Att minska styrkan på den alkohol de får handla har ingen vetenskaplig evidens för att få bukt med det, enlig Ida Fabricius Bruun.

– Alkohol är alkohol. De kommer fortsätta att dricka sig fulla. Och kanhända får vi se ännu fler nya produkter som håller sig innanför den nya alkoholgränsen.

Allt i överenskommelsen är inte dock dåligt; det finns ljuspunkter, menar hon.

– Det är positivt att det avsätts medel för lokala arrangemang utan alkohol. Bra också att säkerhetsstyrelsen får ökade resurser för att göra kontroller i butiker och att de får möjlighet att göra provköp med ”mystery shoppers” i butiker.

Fotnot: Mystery shoppers är i det här fallet personer som ser yngre ut än åldersgränsen och som har i uppdrag att försöka köpa alkohol.

Mer från Accent