Ungas drickande

Reklam bakom ungas supande

Sambandet mellan alkoholreklam och problematisk alkoholkonsumtion bland Ugandas unga är tydligt.

Forskningsstudien Heavy drinking and problem drinking among youth in Uganda med underrubriken A structural equation model of alcohol marketing, advertisement perceptions and social norms pekar ut det intrikata samspelet mellan marknadsföring, reklam, och sociala normer.

Forskarna har granskat alkoholvanorna bland 12–18-åringar i Kampalas slumområden, som sökt hjälp och är deltagare hos Uganda Youth Development Link, UYDEL, drop-in centres. Alkoholreklamens utformning, omgivande vuxnas attityd till alkohol, samt att tillhöra det manliga könet, är faktorer som har stor betydelse för alkoholkonsumtionen och som kan kopplas till tungt drickande.

Men även för andra unga exponerade för alkoholmarknadsföring och vänners positiva attityd till alkohol, ökar risken för problematiskt drickande.

Studiens slutsats är att alkoholreklamens utformning, och i vilken omfattning unga exponeras för den, har stor betydelse för om alkoholproblem utvecklas. De menar därför att förebyggande åtgärder som reducerar exponering för alkoholreklam, som de tror kan minska problemen bland utsatta unga i lågresursområden.

Mer från Accent