Ungas drickande

Unga kvinnor känner större alkoholpress  

9 av 10 kvinnor känner att det förväntas av dem att dricka alkohol under nollningen.

8 av 10, (78 procent), upplever att det finns en förväntan på dem att dricka alkohol vid den så kallade ”nollningen” som sker vid terminsstarten på många lärosäten. Det visar en ny undersökning som Kantar Public genomfört på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ. Skillnaden mellan könen är stor. Kvinnor känner betydligt större press än män. 90 procent av kvinnorna känner att det förväntas av dem att dricka, jämfört med 68 procent av männen. 

– Det är bedrövligt att det fortfarande ser ut så. Det finns ett stort tryck på unga, men det ser annorlunda ut för kvinnor än för män. Som kvinna ska man vara rolig, bjuda på sig själv och inte vara lättkränkt, samtidigt som man ska vara duktig och skötsam. Du ska kunna dricka, men inte för mycket. Nollningen är ju en rolig grej som görs för din skull och då kan det vara svårt att avstå eller vägra delta i aktiviteterna, säger Maria Ljuslin, kanslichef på Kvinnornas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

Det verkar finnas en tydlig norm att nollningsaktiviteter ska innehålla, och fokusera på, alkohol. Drygt 8 av 10 (83 procent), av de nya studenterna mellan 16 och 23 som ingår i undersökningen, svarar att det förekommit alkohol på de nollningsaktiviteter de deltagit i. I många fall har aktiviteterna haft fokus på alkohol. 7 av 10 (69 procent) uppger att aktiviteterna till stor, eller viss, del kretsade kring alkohol.

Många känner en press att delta. 4 av 10 (38 procent9 oroar sig för att hamna utanför om de inte är med på nollningen. Det är en markant ökning sedan 2017, då Systembolaget genomförde motsvarande undersökning. Den visade att endast 16 procent då kände samma oro.

Maria Ljuslin påpekar att alkoholnormen inte är unik för studenter.

– Det gäller även i arbetslivet. När det bjuds till afterwork förväntas man delta. Där pratas ofta jobb och man blir utanför om man inte är med.

Hon tycker att skolorna måste ta ett större ansvar för nollningarna.

– De måste vara tydliga med var de står. Redan före nollningen bör skolan förklara vilka värderingar de har, och vilka åtgärder de kommer att vidta om de får kännedom om kränkningar eller något annat som går över styr. 

Även arrangörerna tycker hon ska ta större ansvar.

– Många studenter känner sig obekväma och vill inte vara med. Det ligger i skolans intresse att se till att studenter trivs och vill vara kvar på utbildningen, inte att nollningen ska avskräcka.

Hon tycker också att alla måste hjälpas åt att stärka varandra när pressen att dricka blir stor.

– Det är viktigt att följa sin egen vilja och våga sätta sina egna gränser. Vi har en alkoholnorm i Sverige och det är fortfarande provocerande att inte dricka, men det måste vi komma bort ifrån. Vi måste börja prata mer om alkohol.

Allt är dock inte nattsvart. Visserligen gör pressen att många blir för berusade. I årets undersökning uppger 5 av 10 (49 procent) av 16–23-åringarna att det hänt dem själva eller någon de känner. Positivt är att det är en betydligt lägre andel än 2017, då hela 73 procent varit med om det.

– Unga i dag är mer medvetna och känner sig inte trygga att ge sig in i sammanhang där de inte har kontroll. De har också en annan syn på hur man ska umgås, men just vid speciella tillfällen som nollning, midsommar eller nyår kan det ändå vara svårt att stå emot pressen, säger Maria Ljuslin.

Mer från Accent