Ungas drickande

Sociala medier allt vanligare sätt för unga att få tag på alkohol

En okänd person på stan som langar alkohol? Nej, köpet sker via Snapchat och Whatsapp. För ungdomar är sociala medier en viktig kanal för att få tag i alkohol. Det visar en ny finsk undersökning.

Runt 70 procent av minderåriga ungdomar vet hur de enkelt kan få tag i alkohol, och 40 procent har använt sociala medier för att köpa alkohol. Det är några av resultaten i en undersökning från den finska organisationen EHYT (översatt till svenska står namnet för ”Förebyggande rusmedelsarbete”), som jobbar med att förebygga skadeverkningar från alkohol, droger, nikotinprodukter och spel.

– Sociala medier gör det enklare. Du behöver inte hitta någon på gatan som säljer, säger Mika Piipponen, expert på EHYT när det gäller unga och drogförebyggande arbete.

Drygt 1000 personer mellan 15 och 29 år har besvarat webbenkäten, bland annat med frågor om egna alkoholvanor och attityder till alkoholkonsumtion. Mika Piipponen menar att många föräldrar tror att ungdomar får tag i sin alkohol från någon okänd person på stan, eller en äldre kompis.

– Föräldrar förstår inte mekanismerna i de sociala medier som ungdomar använder, och förstår inte hur de får tag i exempelvis alkohol.

EHYT har sedan tidigare noterat hur sociala medier fått en betydande roll, när det gäller försäljning av nikotinprodukter. I Finland är det förbjudet att sälja snus.

– För sju-åtta år sedan märkte vi att ungdomar började använda snus mycket mer. Och ett vanligt sätt att få tag i det var via sociala medier. Även e-cigaretter har blivit tillgängliga för ungdomar genom de kanalerna. Vi ville veta hur vanligt detta är.

I årets undersökning fördjupade sig därför EHYT i sociala medier, och hur de har blivit en marknadsplats för att köpa, sälja och distribuera såväl alkohol som nikotinpreparat och narkotika. Det är appar som Snapchat, Telegram och WhatsApp som är vanligast att använda. Mika Piipponen ger ett exempel:

– Det var ingen av 15-17-åringarna som hade använt Facebook för att få tag i nikotinprodukter. Däremot svarade 36 procent att de hade använt sig av Snapchat.

Unga människor använder alltså till stor del andra appar än vad deras föräldrar gör, och Mika Piipponen tror inte heller att vuxna ser eller uppfattar samma saker som de unga gör. Det handlar inte om ”annonser” där någon säljer – sociala medier handlar om nätverk och att skapa kontakter.

– Någon känner någon som känner någon som man får kontakt med för att köpa.

Något som överraskade Mika Piipponen och hans kollegor var att det inte enbart var de yngsta, 15-17-åringarna, som använt sociala medier för att göra sina inköp.

– Alla åldersgrupper, även de mellan 25 och 29 år, har använt sig av sociala medier för detta ändamål. Det betyder troligen att det här är beteenden som har varit vanligt i många år, även när den här gruppen själva var minderåriga.

EHYT möter tusentals ungdomar via skolbesök och annat förebyggande arbete. Organisationens experter och utbildare möter även föräldrar och skolpersonal. I dessa sammanhang blir det viktigt att presentera undersökningens resultat.

– De vuxna i skolan behöver veta hur det fungerar. Och vårt budskap till föräldrar är: var mer intresserade av hur ungdomar använder sina sociala medier och vad de gör på fritiden.

Mer från Accent