Tema

Demokrati i rörelse

Demokrati hör, tillsammans med solidaritet och nykterhet, till IOGT-NTO:s grundsatser. Men vad betyder demokrati för IOGT-NTO – och vad betyder IOGT-NTO för demokratin?