Demokrati i rörelse

”Försöker vi förstå varandra så utvecklas vi”

Viktigast för demokratin i organisationen är att bibehålla det demokratiska samtalet, säger Anna Frej.

Om ett år är det riksdagsval – och i år är det dessutom 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Demokrati hör, tillsammans med solidaritet och nykterhet, till IOGT–NTO:s grundsatser. Men vad betyder demokrati för IOGT-NTO – och vad betyder IOGT-NTO för demokratin? Det är en fråga som Accent på olika sätt kommer att återkomma till under året. Vi inleder med att fråga fyra medlemmar, idag Anna Frej.

Anna Frej är på väg till ett möte i ett toppolitiker-program som Sveriges kommuner och regioner, SKR, arrangerar i Stockholm. Hon har den högsta politiska befattningen i Vännäs kommun; ordförande i kommunstyrelsen. Där hade hon aldrig hamnat utan sitt engagemang i nykterhetsrörelsen, tror hon. Sedan kongressen i somras är hon även ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

”Nykterhetsrörelsen har haft oerhört stor betydelse för mig, helt avgörande, skulle jag säga.”

Anna Frej

– Nykterhetsrörelsen har haft oerhört stor betydelse för mig, helt avgörande, skulle jag säga. Hade jag inte gått med i UNF när jag var tolv så hade mitt liv sett helt annorlunda ut. 

Engagemanget i Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, gjorde henne tidigt intresserad av samhällsfrågor.

– Jag lärde mig hur samhället fungerade och att förstå politiken. Det gjorde i sin tur att jag började läsa juridik, vilket gjorde mig till den första akademikern i hela min släkt. 

Samhällsengagemanget fick henne att även gå med Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. 

Hon var dock mer engagerad i nykterhetsrörelsen.

– I valet 2018 engagerade jag mig lite i periferin, men så blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att ställa upp på listan. Jag sa okej om de satte mig långt ner, och att jag kunde tänka mig att sitta i en nämnd. Det blev vård- och omsorgsnämnden, men sedan ville kommunalrådet som suttit tolv år sluta i god tid före nästa val och då fick jag ta över.

”Det slentrianmässiga grälandet och anklagandet i partipolitiken tycker jag illa om.”

Anna Frej

Hon känner sig fortfarande inte som en ”riktig” partipolitiker.

– Jag har blev skolad i nykterhetsrörelsen med far och son, Tage och Olle Häggström, som drivande krafter. De förmedlade det ideella arbetets glädje. Där handlade allt om att samverka i en samarbetsinriktad anda. Det skulle vara roligt att jobba och göra saker tillsammans. Den positiva attityden är inte riktigt vad som präglar partipolitiken.

Hon ogillar den konfrontativa ton som förekommer i politiken.

– Det slentrianmässiga grälandet och anklagandet tycker jag illa om. Jag är mycket mer för att bygga saker tillsammans. 

Illustration: Nathalie Ruejas Jonson

Till UNF blev hon värvad i skolan.

– Vivi Lovelock, som nu jobbar på Våra gärdar, kom till min klass och bjöd in till en UNF-träff på sommarhemmet i Domsjö. Monika Holmberg, som nu också sitter i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, kom med samtidigt. När jag gick i åttan blev jag ordförande i föreningen. Det var en enorm framgångsperiod när vi fick många medlemmar. 

Utan stöd från de äldre i IOGT-NTO hade det inte fungerat, säger hon.

– De snälla och fina tanterna och farbröderna i föreningen Höga nord hade ett enormt tålamod med oss. Det var extremt betydelsefullt att de gav oss nyckeln till lokalen vid vattnet, att vi fick det förtroendet. Vi ordnade aktiviteter och övernattningar och jag minns aldrig att någon blev arg, trots att jag har en känsla av att det kanske blev en del disk och annat kvar efter oss ibland.

Inget var för stort eller svårt.

– Vi var ju så unga och ledde ändå vår egen verksamhet. Jag minns att vi ordnade ett större arrangemang där vi hyrde en skola och övernattade. Vi ansvarade för och lagade mat till 80 personer. Jag hade fått låna min pappas mobiltelefon för att föräldrar skulle kunna kontakta oss vid behov. Skulle det ens förekomma idag?

”Att lägga fram förslag och idéer och övertyga folk att rösta på dem. Sådant kan man ju på sina fem fingrar.”

Anna Frej

Demokrati lärde hon sig tidigt.

– Att lägga fram förslag och idéer och övertyga folk att rösta på dem. Sådant kan man ju på sina fem fingrar. Det känns som att jag alltid kunnat det. Det gjorde det ju enklare att ta sig in i politiken. 

Hon anser att IOGT-NTO idag står inför en del utmaningar.

– Tidigare var IOGT-NTO en stor folkrörelse med många medlemmar, som hade stor social betydelse för folk. Det var ett nätverk där man träffades och trivdes tillsammans. Behovet av det har väl inte minskat, men förutsättningarna är annorlunda.

Anna Frej. Foto: Johan Gunséus

Anna Frej tycker att den förra förbundsstyrelsen tänkte rätt som ville ändra inriktning till en påverkansorganisation.

– Sedan kom kulturdiskussionen inför kongressen och nu ska vi försöka leva upp till att driva en bred kulturverksamhet också. Jag värnar verkligen om kultur, men vem ska göra jobbet? Det är en demokratisk utmaning när beslut fattas på en kongress som är svåra att realisera.

Viktigast för demokratin i organisationen tycker hon är att bibehålla det demokratiska samtalet.

– Att vi har en god ton mot varandra, är inriktade på att förstå varandra och göra jobbet tillsammans. Man får tycka olika, men man ska framföra det på ett respektfullt sätt och ha en positiv syn på att allt går att lösa. Kan vi hålla den stilen så kommer vi att lyckas. Bråk, dåligt beteende och sekterism skrämmer bort människor. Försöker vi verkligen förstå varandra så utvecklas vi mer.

Hon tycker att IOGT-NTO är ganska bra på att släppa in människor.

– Vi är i alla fall bättre än många andra. Vi är en välkomnande organisation med så många fina, vänliga och positiva människor. Det är det vi ska bibehålla och bygga på.

Illustration: Nathalie Ruejas Jonson

Mer från Accent