Demokrati i rörelse

Lucas Nilsson: Ideellt engagemang bygger demokratin

”Historien är slut”, skanderade den amerikanska statsvetaren Francis Fukuyama för trettio år sedan. Muren hade fallit, kalla kriget tagit slut, väst segrat över öst. I den yra av optimism som uppstod när konflikter upplöstes och diktaturer föll formulerades tanken att nu skulle fred, demokrati och välstånd regera som om det vore en naturlag. Ohotat, alltid och för evigt.

Riktigt så blev det inte. Krig har åter kommit till Europa. En världs-omspännande pandemi har skördat liv, jobb, sammanhang, och två år av våra liv. Klimatkrisen hotar välståndet för alla kommande generationer. Samtidigt ser vi att i land efter land pressas demokratin tillbaka av auktoritära och populistiska krafter.

I denna stormiga värld kan historien knappast anses ha tagit slut. Men där det på sina håll blåser kraftiga stormbyar, är vinden lite lugnare i Sverige. Även Sverige möter stora utmaningar från krafter som utmanar demokratin och vill splittra och söndra, men i förhållande till många andra länder står de svenska demokratiska institutionerna pall.

När demokratiforskare försöker förstå varför den svenska demokratin är förhållandevis robust pekar mycket på det omfattande ideella engagemanget. Att möta andra människor i ögonhöjd med en ambition att tillsammans bygga något bättre skapar tillit. En tillit som är A och O för att en demokrati ska bestå. Något magiskt inträffar nämligen när mänskliga relationer och inte finansiella transaktioner får stå i centrum.

”När forskare försöker förstå varför den svenska demokratin är förhållandevis robust pekar mycket på det ideella engagemanget.”

IOGT-NTO är en folkrörelse. Denna rörelse har alltid stått och fallit med de människor vi engagerat. De tusentals som har kommit samman i gemensam tro på demokrati, solidaritet och nykterhet – då och nu. Från 1800-talets kringresande nykterhetsapostlar till 2000-talets kamratstödjare och alkoholnormskritiker. Tiderna har förändrats, men motiven är desamma: den mänskliga drivkraften att vilja göra gott. Att tillsammans med andra kämpa för en nyktrare och mer solidarisk värld. I den drivkraften och i de mötena gror demokratin.

I denna stormiga tid hämtar jag mod och tillförsikt i vetskapen om detta. Så länge det finns folk i rörelse finns det kraft att förbättra och forma den historia som inte är slut, utan som skrivs just nu.

Mer från Accent