Demokrati i rörelse

Gösta Vestlund hyllas i ny antologi 

Gösta Vestlund har gjort ett stort avtryck inom folkhögskolor och folkrörelser såväl i Sverige som Internationellt.

Antologin bygger på texter och inlägg av tidigare medverkande vid Vestlunddagarna, en serie konferenser på temat ”demokratisera demokratin”. Demokratin som bildningsväg (Carlssons förlag) rymmer bidrag från bland andra Ronny Ambjörnsson, Agneta Stark, Bengt Göransson, Tjia Torpe, Sverker Sörlin och Per Svensson. En av bokens tre redaktörer är Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och ett välkänt namn i folkbildningskretsar. 

– Gösta Vestlund var en unik person i utvecklingen av folkrörelser och folkbildning, och framför allt folkhögskolan, dess roll i samhället och demokratin. Allt färre länder i världen kan klassificeras som genuina demokratier. När  världen står både inför en klimatkris, ökad populism och falska sanningar samt en ekonomisk kris behöver demokratin stärkas på alla sätt som det är möjligt, säger han. 

”En unik person i utvecklingen av folkrörelser och folkbildning, och folkhögskolans roll i samhället och demokratin.”

Kenneth Abrahamsson

Gösta Vestlund blev 107 år gammal (Han avled 2020), och hans liv speglar 1900-talets utveckling och Sveriges väg till ett modernt välfärdssamhälle. Han blev tidigt medlem i nykterhetsrörelsen och var en förkämpe för demokrati och debatterade flitigt mot svenska nazistanhängare.

Han verkade under sitt liv vid flera folkhögskolor, bland annat rektor som på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare i Nacka. Han var bland annat lärare till Sveriges tidigare statsminister Olof Palme på Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk i början av 1940-talet. Han var även rådgivare i Tanzania under Julius Nyereres epok, då man under 1970-talet ville bygga upp ett folkhögskoleväsende där.

– De skolorna finns kvar, men ser lite annorlunda ut i dag. En del har valt en inriktning mot yrkesförberedande folkhögskolor, men arvet efter folkbildningen finns definitivt kvar och de kallas Folk Development Colleges.

Under Vestlunddagarna diskuteras hur demokratin kan utvecklas och vilka mål, visioner, och hinder som finns.

– Boken behandlar allt från tankar om mänskliga rättigheter, visioner och utopier, till fake news och utvecklingen i USA. Den handlar också om den goda medborgaren och medborgaridealet. Klimatkrisen och hur olika värdesystem kolliderar i en alltmer global värld – samt den utmaning för demokratin som Rysslands krig mot Ukraina innebär – tas också upp, säger Kenneth Abrahamsson. 

Att det just nu finns många hot mot demokratin i världen, och att det goda medborgerliga samtalet ofta uteblir, tycker han gör boken extra viktig. 

”Det känns underbart att kunna bidra med ett varmt tack till Gösta Vestlund för hans unika gärning inom svensk folkbildning.”

Kenneth Abrahamsson

– Internationellt har det kommit mycket forskning som visar att allt färre länder lever upp till demokratiska villkor, och att det skapas allt fler auktoritära system som kan benämnas som autokratier. Där förväntas människor inte vara aktiva i samhällsutvecklingen utan snarare vara undersåtar som inte deltar i samhällsdebatten. Starkt beskuren yttrande- och pressfrihet är ofta en följd, säger han.

Antologin lanserades under forskarkonferensen Mimer i Jönköping i november.

– Det är jättekul att boken är tryckt, och det känns underbart att kunna bidra med ett varmt tack till Gösta Vestlund för hans unika gärning inom svensk folkbildning, säger Kenneth Abrahamsson.

Accents poddintervju med Gösta Vestlund inför hans 105-årsdag hittar du här.

Mer från Accent