Demokrati i rörelse

”Allt börjar hos fotfolket”

Den viktigaste framtidsfrågan för IOGT-NTO är aktiva och engagerade medlemmar, säger Robert Strömberg.

Om ett år är det riksdagsval – och i år är det dessutom 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Demokrati hör, tillsammans med solidaritet och nykterhet, till IOGT–NTO:s grundsatser. Men vad betyder demokrati för IOGT-NTO – och vad betyder IOGT-NTO för demokratin? Det är en fråga som Accent på olika sätt kommer att återkomma till under året. Vi inleder med att fråga fyra medlemmar, idag Robert Strömberg.

Robert Strömberg är i startgroparna inför att vara kongressombud första gången Accent intervjuar honom. Det är förberedande diskussioner i stort sett dagligen och han har tidigare i veckan varit hos frisören och trimmat skägget inför många timmar framför webbkameran.

Han berättar att han började dricka alkohol som sjuåring. Han beskriver det som ett självskadebeteende som han utvecklade efter att ha sett hur glada och positiva hans föräldrar blev av alkohol. Som ung vuxen levde han ett kringflackande liv med idrott på hög nivå; brottning, hockey och amerikansk fotboll. Men redan under tiden då han missbrukade var Robert Strömberg, genom idrotten, en föreningsmänniska.

”Jag har följt politiken i hela mitt liv och skapat mitt eget sätt att tänka kring världen.”

Robert Strömberg

— Jag har följt politiken i hela mitt liv och skapat mitt eget sätt att tänka kring världen, säger han.

Det skulle ta honom nästan 28 år innan han blev nykter. Under sommarens IOGT-NTO-kongressen, den 29 juni för att vara exakt, firade han tio år som nykter.

Till IOGT-NTO hittade han genom Björn Hansson och kamratstödet i Vännäs. Med sitt driv och engagemang blev Robert Strömberg snart invald i den lokala föreningsstyrelsen. Genom IOGT-NTO fick han också möjlighet att besöka EU-parlamentet i Bryssel. 

Som en person med tidigare beroende upplever han att han ibland sticker ut i IOGT-NTO.

– Jag som kommer från ett beroende bemöts på samma sätt som någon med utländskt påbrå. Man får känslan av ”Vad gör du här?” Som att vi inte tillhörde den här rörelsen, men det är ju just det vi gör.

Robert Strömberg. Foto: Johan Gunséus

Han anser att rörelsen skulle må bra av att ta in fler perspektiv.

– De som alltid varit nyktra kan inte förstå beroende och kraften i det fullt ut. Samma sak gäller den utlandsfödda gruppen. Jag vet inte hur man på bästa sätt ska nå den gruppen, men om jag vänder mig till de som tidigare haft ett beroende så har jag rätt språk. 

Att bredda perspektivet är också viktigt för rörelsens trovärdighet menar Robert Strömberg.

– Om vi ska prata med de som är drogberoende så måste vi förstå vad det handlar om. Därför måste vi vara engagerade i det vi håller på med. Alla kanske inte kan förstå helt, men med folkbildning kan man komma längre.

– Hur ska vi nå de som levt i utanförskap eller som är nysvenskar? Det är jätteviktigt att vi får in rätt personer på rätt platser för att nå dem. Och framförallt att vi ska vara villiga att släppa in dem i vår rörelse.

Att inte ha växt upp i rörelsen påverkar också hans inställning till organisationens strukturer och tillvägagångssätt.

”Jag kommer lite utifrån med mitt synsätt, ibland gör det mig kanske mer kritisk.”

Robert Strömberg

– Inom IOGT-NTO kan man lätt se vilka som varit ”indoktrinerade”, som jag brukar säga, kanske över flera generationer. De har växt upp i rörelsen och fått dess demokratitänkande genom Junis och UNF. Jag kommer lite utifrån med mitt synsätt, ibland gör det mig kanske mer kritisk.

Robert Strömberg har tidigare argumenterat för att personer med beroendebakgrund bör finnas representerade i förbundsstyrelsen. Men han vill absolut inte se någon form av kvotering.

– Du ska sitta i förbundsstyrelsen för att du är kunnig inom ditt ämne. Vi ska gå på kunnigheten oavsett bakgrund. Men man ska inte behöva vara tredje generationens rörelsemedlem för att få plats i förbundsstyrelsen eller på kansliet. 

Han anser att representationen måste breddas. 

– Vi har så många föreningar där majoriteten av medlemmarna har utländsk bakgrund. Men när man tittar på kongressen så framstår det mest som en vit massa av äldre män. Ska man hitta nya talanger så måste man gå förbi distriktsnivån och leta bland föreningarna. Det är i föreningarna som utbildningen kring demokrati börjar, säger han.

Det valberedande arbetet ska vara en öppen process där ombuden kan bilda sig en uppfattning om kandidaterna i god tid före kongressen tycker Robert Strömberg.

– Låt valberedningen ta fram tio personer som man sen kan få fråga ut, lite mer som Miljöpartiet gör i sin process. Jag vill ju försäkra mig om att den vi väljer är den rätta.

Något han tänker skriva en motion om till nästa kongress.
– Vi bör åtminstone utreda frågan och se om vi kan bli ännu bredare demokratiskt sett.

I samband med att han slutade dricka alkohol fick Robert Strömberg diagnosen bipolär. Han beskriver det som att hjärnan ofta går på högvarv och snabbt blir trött. Han räknar med att det kan bli en ansträngande kongress.

– Vi kommer behöva hålla ständig koll på VoteIt (ett digitalt verktyg som användes under kongressen) för att följa debatten. Det är nytt både för mig och för andra.

Inför kongressen har han suttit i förberedande möten som sträckt sig över flera timmar och som också krävt en hel del vila och återhämtning efteråt. Speciellt när det handlar om frågor som engagerar honom.

– I min hjärna jobbar jag hela tiden från A till Ö. Jag ser helheter, men det tär också.

Illustration: Nathalie Ruejas Jonson

Den digitala kongressen kommer också ställa större krav på att deltagarna ska kunna uttrycka sig i skrift.

– Om man på tidigare kongresser velat lämna in en skrivelse har man kunnat jobba fram den med andra och låtit någon som är duktig på att skriva och formulera. Men nu sitter vi var för sig och alla är kanske inte lika bra på att formulera sig på det formella sätt som behövs under en kongress. Det går snabbare om man kan sitta bredvid varandra och jobba.

När Accent når Robert Strömberg några veckor efter kongressen låter han nöjd med hur den genomfördes.

– Man saknar ju att träffas. Men det finns saker vi kan ta med oss från den här kongressen in i framtiden också. Att förbereda och diskutera ärenden i förväg till exempel så att man håller nere längden på förhandlingarna.

Samtidigt är mötena runt omkring svåra att ersätta.

– Jag saknar att efter ett plenum kunna ta en kafferast och prata med folk. Det är extra viktigt om man inte varit på så många kongresser och har frågor som man skulle behöva ställa till någon. Nu var det mer som att man stängde ner datorn och var klar.

Inte heller att formulera korrekta inlägg blev något problem.

– Jag hittade Lisa Hallingsjö, som tänker lite som jag och är duktig på att skriva. Det var ju också en fördel med de här förträffarna inför kongressen att man fick tillfälle att lära känna nya människor från andra delar av landet.

”Allt börjar hos fotfolket. Sen kan förbundet behövas för arbetet på det nationella planet.”

Robert Strömberg

Den viktigaste framtidsfrågan för IOGT-NTO är enligt Robert Strömberg att ha aktiva och engagerade medlemmar.

– Det var folket som gjorde jobbet i franska revolutionen. Allt börjar hos fotfolket. Sen kan förbundet behövas för arbetet på det nationella planet. Att man är engagerad och får delta i styrelsearbete ute i föreningarna. Annars har vi ingen som kan komma och rösta på våra kongresser.

Illustration: Nathalie Ruejas Jonson

Andra advent med Bratt

Accent firar 100 år av svensk demokrati med fem drinkar namngivna efter nyktra demokratikämpar.

Mer från Accent