Norge

Utredning: Fortsatt förbjudet med narkotika i Norge

Justitieministern framhäver att polisen måste ha befogenheter att bekämpa narkotikahandeln. Hon lyfter situationen i Sverige som ett avskräckande exempel.

Under tisdagen lämnade en utredning över sitt betänkande om den norska narkotikapolitiken till justitieminister Emilie Enger Mehl. Utredningen rekommenderar inte några större förändringar utan landar i att narkotika även i framtiden kommer vara förbjudet. Det skriver Drugnews.

Den norska narkotikapolitiken har varit föremål för debatt i flera år och två regeringar har velat ändra lagarna på lite olika sätt. Gemensamt har varit att man velat föra politiken bort från straff och mot vård för den som har ett beroende. Ett tag talades det om en avkriminalisering av eget bruk av narkotika men på pappret har det inte blivit av. I praktiken däremot så har Norges högsta domstol i flera fall bedömt att den som har ett beroende inte ska straffas för innehav av narkotika för eget bruk.

Betänkandet som lämnats över till regeringen och som nu ska ut på remiss slår fast inriktningen att den som har ett beroende i första hand ska erbjudas hjälp. Men narkotika ska fortsatt vara kriminaliserat, och att inneha olagliga droger för eget bruk ska enligt utredningens förslag kunna straffas med upp till sex månaders fängelse, vilket inte är någon större förändring jämfört med vad som är praxis idag.

– Kriminaliseringen ska ta tillvara allmänpreventiva hänsyn och i synnerhet bidra till att unga inte använder illegala droger, säger kommitténs ordförande Hans-Petter Jahre i ett pressmeddelande.

Justitieminister Emilie Enger Mehl säger att man under de senaste åren sett en ökning i unga kokainanvändande i Norge.

– Flera undersökningar visar att der här är något som oroar föräldrar, skolor, sjukvården och polisen. Därför vill vi nu snabbt ta tag i utredningens förslag, säger hon.

Den som inte har ett beroende kommer enligt utredningens förslag oftast att få böter för att ha ertappats med narkotika för eget bruk. Den som bedöms ha ett beroende ska kunna få åtalsunderlåtelse eller straffbefrielse. Definitionen av vad som utgör eget bruk föreslås bli 15 gram cannabis, 2 gram kokain, 5 gram amfetamin och 1 gram heroin.

Att även små narkotikabrott fortsätter vara olagliga ger polisen möjlighet att sätta in åtgärder när man misstänker att någon använder narkotika, till exempel att ta narkotikaprover eller göra husrannsakan, menar utredningen. Emilie Enger Mehl säger att detta är viktigt för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Narkotika utgör en stor del av verksamheten hos de kriminella gängen och den organiserade brottsligheten. Det är helt avgörande att polisen kan bekämpa den verksamheten, men också följa upp ungdomar och andra som använder och säljer narkotika, säger hon.

Hon hänvisar också till situationen i Sverige.

– Vi måste vara på vår vakt mot den här typen av kriminalitet kan komma till Norge. De kriminella skyr inga medel och rekryterar minderåriga för att sälja narkotika som också används här i Norge, säger Emilie Enger Mehl.

Mer från Accent