Narkotika

Fler med problematiskt narkotikabruk

En ny metod visar att antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige är fler än tidigare beräknats.

Det är Folkhälsomyndigheten, FHM, som har granskat åren 2007–2020. I en rapport publicerar de resultatet som visar att antalet svenska med problematiskt narkotikabruk varierade mellan 63 000 och 83 000 personer. Det är fler än tidigare beräkningar för samma år har visat. 

Periodens första år (2007) beräknades 80 000 personer ha problematiskt bruk och sista året var antalet 71 000 personer. Året då antalet var lägst (2010) beräknades 63 000 personer ha ett problematiskt bruk. Störst var antalet 2013 då 83 000 beräknades ha sådant bruk. Folkhälsomyndigheten påpekar dock att man ska vara försiktig med jämförelser mellan åren då det finns stora osäkerhet i beräkningarna.

I studien har EMCDDA:s definition av problematiskt bruk använts: ett återkommande bruk som orsakar faktiska skador för individen. Dit räknas till exempel beroende eller andra hälsorelaterade, psykiska eller sociala problem, eller bruk som ökar.

Den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA definierar ett problematiskt narkotikabruk som ett återkommande bruk av narkotika som orsakar faktiska skador för individen, till exempel beroende eller andra hälsorelaterade, psykiska eller sociala problem. Dit räknas också bruk som ökar risken att råka ut för sådana skador.

Metoden som FHM använt baseras på olika registerdata och rekommenderas av den europeiska narkotikamyndigheten, EMCDDA. Uppgifterna har bland annat hämtats från patientregistret, kriminalvårdsregistret, och Försäkringskassans register.

– En fördel med den här metoden är att den ger en mer heltäckande bild av det problematiska narkotikabruket, och att det är lättare att följa utvecklingen över tid. Kunskapen kan sedan användas för att planera och följa upp olika insatser på narkotikaområdet, säger enhetschef Joakim Strandberg i ett pressmeddelande.

Över hela perioden är det fler män än kvinnor som brukar narkotika problematiskt. Intressant är dock att skillnaden mellan män och kvinnor verkar öka. År 2007 var det uppskattade antalet män 41 000 och antalet kvinnor 39 000. Även år 2020 beräknas antalet män vara 41 000, medan antalet kvinnor minskat till 30 000. Det är alltså kvinnorna som står för hela minskningen. 

Mer från Accent