Alkoholreklam

Norskt reklamförbud för alkohol gav effekt – ”Sociala medier stor utmaning”

I Norge är all alkoholreklam förbjuden sedan 1975. Forskaren Ingeborg Rossow har i en studie kommit fram till att reklamförbudet tydligt ledde till minskad alkoholkonsumtion.

Forskning visar att alkoholreklam påverkar ungdomars alkoholkonsumtion på flera sätt. Dels gör den att de börjar dricka tidigare, dels får den dem att dricka mer.

Bakgrunden till Norges förbud var att man ville beskydda barn och unga från reklamens påverkan, enligt Ingeborg Rossow, forskare vid det norska Folkhälsosinstitutet, FHI.

– Som i många andra länder har Norge varit särskilt bekymrat över alkoholkonsumtionen bland ungdomar, säger hon.

I sin studie tittade hon på alkoholförsäljningen i Norge mellan 1960-2006, alltså cirka femton år före förbudet, och 30 år efter. Hon tittade också på andra faktorer som påverkar alkoholkonsumtionen, som köpkraft hos befolkningen och priser.

– Dessa faktorer spelar också in. Men det gick tydligt att se att reklamförbudet var ett effektivt sätt att minska alkoholkonsumtionen.

Ingeborg Rossow kom fram till att förbudet minskade alkoholkonsumtionen i landet med mer än 7 procent.

Att Norge har en av de strängare lagstiftningarna på området, tror hon hänger ihop med en stark politisk vilja att föra en restriktiv alkoholpolitik.

– Norge har även höga alkoholskatter, ett statligt monopol, begränsningar i utskänkningstillståndet, åldersgränser och låg promillegräns (0,2 procent) för rattfylla. Allt det handlar om att minska konsumtionen av alkohol och begränsa alkoholskadorna.

Förbudet i Norge omfattar även sociala medier. Men där är det lättare att komma runt det eftersom det är svårare att kontrollera innehållet, menar Ingeborg Rossow.

– Det är en ocean av kommunikation på nätet, att reglera alkoholreklamen på sociala medier är en enorm utmaning.

Ett forskningsområde som skulle vara intressant att titta på, menar hon, är i vilken grad reklamförbudet på sociala medier upprätthålls.

– Där behövs det mer kunskap.

Än så länge finns det också relativt få studier som undersöker effekterna av ett totalt reklamförbud.

– De flesta studier hittills har tittat på om de som exponeras för reklamen dricker mer eller mindre som en effekt av den exponeringen. Men effekten av själva policyn finns det få studier om.

I Sverige är alkoholreklam tillåtet i tryckta medier för drycker upp till 15 procent men inte i tv eller radio. I Danmark är det tillåtet även i tv och radio, medan Finland generellt tillåter alkoholreklam utom på offentliga platser.

Mer från Accent