Opioidkris i USA

Krisläge utlyst i Portland: Rekordhög dödlighet tre år efter avkriminaliseringen

Oregon var den första amerikanska delstaten av avkriminalisera narkotika 2020. Nu utropas nödläge i statens största stad Portland.

Sedan 2020 har delstaten Oregon i USA satsat på vårdinsatser istället för straff för den som använder droger. Den som fått böter för att ha använt droger offentligt har kunnat få boten avskriven genom att söka hjälp för sitt missbruk.

Trots det har överdosdödligheten fortsatt uppåt sedan dess och nu har delstatens guvernör utropat ett 90-dagars nödläge kring spridningen av den dödliga opioden fentanyl i Portland. 2022 hade delstaten nästan tusen dödsfall till följd av överdoser. Det rapporterar CBS News.

Under nödläget har ett kriscenter inrättats och delstaten kommer satsa mer på att koordinera samarbetet mellan räddningstjänst och sjukvård. Droganvändare som tas om hand kommer slussas vidare till behandling av kriscentret i Portland, skriver AP. Samtidigt kommer man att försöka stoppa försäljningen av droger i centrala Portland genom att låta delstatspolisen patrullera området. Delstaten kommer också starta en informationskampanj för att förebygga droganvändning och var man kan få behandling för missbruk.

I nuläget finns inga uppsatta mål för de 90 dagarna. Guvernören Tina Kotek har sagt att perioden ska ses som ett första steg för att ta sig ur krisen. Oregons avkriminalisering riskerar nu att delvis dras tillbaka. AP rapporterar om att ett nytt lagförslag skulle kunna göra innehav av små mängder narkotika till en förseelse i juridisk mening. Det skulle i så fall låta polisen konfiskera drogerna och motverka att narkotika används öppet på offentliga platser.

Kritiker av avkriminaliseringen menar att man inte skapat tillräckliga incitament för den droganvändare att söka behandling. Under det första året av avkriminalisering var det bara en procent av de blev påkomna med personligt innehav som faktiskt sökte hjälp.

Mer från Accent