Kartläggning

Droganvändning kartläggs i europagemensam enkät

En webbenkät ska ta fram mer information om hur svenskarna använder droger och dopningsmedek.

Folkhälsomyndigheten genomför just nu i samarbete med EU:s narkotikamydighet, EMCDDA, en webbundersökning för att att kartlägga användningen av narkotika och dopningsmedel i Sverige.

Undersökningen genomförs samtidigt i 35 europeiska länder och består av en anonym webbenkät som riktar sig till personer över 18 år. Information om enkäten kommer dels att spridas via sociala medier, men också med hjälp av ideella organisationer och sprutbytesmottagningar.

Målet är att få mer information om användningen av olika substanser, till exempel hur många som använder, hur ofta, vad drogerna kostar och hur man får tag på dem.

– Resultaten kommer att ge oss viktig kunskap som kan användas för att stärka både det svenska och det europeiska narkotikaarbetet säger Julia Åhlin, ansvarig utredare på Folkhälsomyndigheten.

Enkäten finns att fylla i här, fram till första juli. Resultaten från undersökningen ska presenteras under nästa år.

Mer från Accent