Lustgas

Neurologen: Försäljningen av lustgas måste begränsas

Idag är försäljningen av lustgas helt oreglerad. Det är orimligt menar neurologen Magnus Johnsson.

Det var fest och vi var flera som testade. Jag svävade runt och hörde ringklockeljud hela tiden. Man glömmer lite och får ont i huvudet efteråt. Det var en skön och rolig känsla, men jag vill aldrig ta det mer

Daun går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och säger att han bara har provat lustgas en gång, när han fyllde 18. Han säger att han märkte av abstinens direkt.

– Effekten varar bara i 30 sekunder, sedan måste man ta en dos igen. Jag hade sett det på Tiktok och visste att det var roligt, men också farligt.

Användningen av lustgas har ökat kraftigt de senaste åren. Vården ser att gasen ger beroendelikande symptom som att man vill ha mer och mer. Förlamning, känselbortfall och minnesstörningar är andra allvarliga följder av missbruket.

Lustgas i patroner och tuber finns att köpa lagligt, bland annat i nätbutiker och i vissa fysiska butiker. Det finns också de som säljer färdigfyllda ballonger öppet på gatan. Tomma tuber och patroner är en vanlig syn på Göteborgs gator. I CAN:s skolundersökning i Västra Götaland från 2022 svarade 6 procent eleverna i årskurs nio och 17 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet att de använt lustgas

Jag hade hört att det var farligt, att man kunde bli förlamad. Det var därför jag ville testa. Jag har ADHD och dras till allt som är farligt, säger Leila på Burgårdens gymnasium medan hon lägger in en vit snus under läppen.

Hon och vännen tillika sambon Alina säger att de testade ganska mycket under ett halvår, men aldrig droger.

– Lustgasen gav en skön känsla, man blev lugn och fnittrig. Jag dansade och skrattade, säger Alina.

”De dåliga effekterna och begäret som fick mig att ta mer och mer gjorde mig rädd”

Leila

Men avigsidorna märktes direkt för tjejerna.

– Man blir beroende. På en kväll kunde vi köpa lustgas för tre till fyra tusen kronor. Vi fick mängdrabatt. Efter ett tag började jag tappa känseln i tår och fingrar. Jag spydde också flera gånger. De dåliga effekterna och begäret som fick mig att ta mer och mer gjorde mig rädd, säger Leila.

De skrattar åt att de trodde att de skulle kunna återvinna tuberna.

– Vi hade 60–70 tuber, men vi fick ingenting, säger Alina som även hon minns obehaget som började ta över.

– När jag drog ett andetag blev jag allt mer rädd. Min arm hade också börjat somna.

När en vän till Leila ramlade så illa att hon slog ut en tand i samband med ett rus hade hon fått nog.

Varför började ni med lustgas?

– Vi har vänner som är lite hur som helst. De testar allt, droger också.

Hur fick ni tag på lustgasen?

– Du vet, vi bor i förorten och går på Burgården. Det finns en massa nummer man kan ringa. Vi beställde alltid leverans, säger Leila.

De slutade med lustgasen i oktober och har inte känt något sug den senaste tiden. Inte förrän nu när vi pratar om det.

– Man blir sugen på att testa de nya varianterna med smaker. Men vi går aldrig på fester längre så vi behöver inte testa mer, säger Leila.

Mot bakgrund av den ökade användningen av lustgas fick länsstyrelserna, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten förra året ett uppdrag från regeringen att sprida information om riskerna med att berusa sig på lustgas. Annika Borg är Nationell samordnare av länsstyrelsernas alkohol- och tobakstillsyn och sitter med i den nationella utredningen ”En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter”. 

Vad kan samhället göra åt problemet? 

– De statliga myndigheterna kan sprida information för att öka kunskapen hos allmänheten för att människor ska vilja avstå från att berusa sig på lustgas. Jag vet flera kommuner som i sina lokala ordningsföreskrifter beslutat att inte tillåta försäljning av lustgas på allmän plats.

Men så länge aktörer på nätet säljer lustgas räcker det inte med information och förbud på allmänna platser.

– Det är därför som utredningen har haft i uppgift att titta på hur vi i Sverige kan reglera försäljningen av lustgas i berusningssyfte.

Varför har Sverige ingen begränsning när andra länder har det?

– Lagreglering i Sverige tar tid. Det är många saker som behöver processas innan lagstiftning träder i kraft, säger Annika Borg.

”Någon form av begränsning av försäljning till privatpersoner behövs.”

Magnus Johnsson

Länsstyrelserna har nu tagit fram ett material om lustgas som riktar sig till tonårsföräldrar. Syftet är att skapa kännedom om riskerna med att använda lustgas som berusningsmedel och vad man som tonårsförälder och viktig vuxen kan göra. Materialet kan också användas av exempelvis skola, socialtjänst, föräldraskapsstödjare och föreningar.

Magnus Johnsson är specialist i neurologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han tror inte att information räcker för att hindra unga från att använda lustgas i berusningssyfte.

– Någon form av begränsning av försäljning till privatpersoner behövs. En förtvivlad anhörig hörde av sig till mig och berättade att hennes barn beställde lustgas från en av de stora leverantörerna, som bland annat erbjuder hemkörning.

– Enligt årsredovisningen gjorde firman många miljoner i vinst förra året. På webbplatsen framställer man lustgas som en produkt för matlagning och lägger ut texten om kundnöjdhet, miljömedvetenhet och samhällsengagemang. Den sortens hyckleri gör mig upprörd.

England införde nyligen begränsningar, konstaterar Magnus Johnsson.

– Jag vet inte exakt hur begränsningarna bäst ska utformas. Att totalförbjuda fungerar nog inte, men ett mellanting kan vara rätt väg. Små volymer används ju vid matlagning, men stora tuber ska inte kunna säljas till privatpersoner. De används bara i berusningssyfte.

Han konstaterar att vissa enskilda affärer har börjat med att självmant reglera försäljningen. Men fortfarande finns det många som säljer obegränsat på exempelvis internet.

–Jag har sett flera patienter som har drabbats neurologiskt. Allvarliga fall förekommer, vi har de som har blivit förlamade så att de inte kan gå. Dödsfall har skett i andra länder. Minnet kan också påverkas, åtminstone kortsiktigt.

Magnus Johnsson menar dock att man inte kan klassa lustgasen som en vanlig drog då den inte utvecklar kroppslig abstinens.

– Men det finns psykologiska komponenter. När lustgasen går ur kroppen vill man uppleva det igen. De som använder den länge har ofta bakomliggande faktorer som ångest. Lustgasen blir som ett beroendetillstånd.

Mer från Accent