Narkotika

Amfetamin Europas vanligaste syntetiska drog

Enligt EU:s narkotikabyrå konsumerades totalt 90 ton amfetamin och metamfetamin i Europa 2021.

EU:s narkotikabyrå, EMCDDA, har låtit göra en genomlysning av hela kedjan från produktion till smuggling, försäljning och bruk, för Europas vanligaste syntetiska drog. I de flesta EU-länder är amfetamin vanligare än metamfetamin, även om det finns undantag, som Tjeckien och Slovakien. Marknadsvärdet av det amfetamin som säljs under ett år är 1,1 miljarder Euro.

Amfetamin säljs vanligen i form av puder eller pasta, oftast blandat med andra ingredienser som laktos, dextros eller koffein. Tabletter förekommer också. De är dock inte så vanliga i Europa och inte heller inräknade i de 90 tonen. Det skriver EMCDDA i rapporten EU:s drogmarknad: Amfetamin.

Europa är en nyckelproducent av amfetamin. Det som konsumeras i EU antas uteslutande produceras inom unionen. Främst tillverkas drogen i Nederländerna och Belgien, men det finns indikationer på att kriminella nätverk från Nederländerna utvidgat sin produktionsverksamhet även till Tyskland.  Anläggningarna ligger ofta i avlägsna regioner där risken för upptäckt är lägre.

Uppskattningsvis 36 miljoner människor i världen använder amfetamin, främst i mellanöstern (där det säljs i form av tabletter), Sydostasien och Europa. Ändå är marknaden för amfetamin betydligt mindre än för metamfetamin som står för 70 producent av andelarna för amfetaminpreparat på den globala marknaden. 

Enligt EU-rapporten är de kriminella nätverk som är inblandade i amfetaminhandeln affärsorienterade, samarbetsvilliga och anpassningsbara. Nu och då använder de varandras resurser och infrastruktur och gör gemensamma kriminella satsningar. Även om de stora producenterna finns i Nederländerna och Belgien så betyder det inte att det saknas andra.

Kriminella gäng med ursprung i de baltiska länderna är inblandade i småskalig och medelstor produktion av amfetamin i regionen och sköter delar av distributionen, särskilt till de nordiska länderna. Producenter och smugglare etablerar, tillägnar sig, eller infiltrerar legala verksamheter för att kunna upprätthålla handeln. 

Trots de enorma summor amfetaminhandeln omsätter är drogen jämförelsevis billig. Amfetamin från Belgien och Nederländerna håller en hög renhetsgrad. I länder med många användare, som Tjeckien, Norge, Slovakien och Sverige, är renhetsgraden på amfetaminet som säljs högre än genomsnittet. Det är å andra sidan också priset. I majoriteten av EU:s medlemsländer är det orenare och betydligt billigare. 

Flera länder i EU gör regelbundet analyser av avloppsvattnet för att på så sätt kunna följa förändringar i konsumtionen av droger (det görs dock sällan i Sverige). Vid den senaste undersökningen 2021 noterades att användningen av amfetamin var mer jämnt fördelad över veckan än tidigare. Enligt EMCDDA kan det vara ett tecken på att drogen konsumeras mer regelbundet av en grupp högrisk-konsumenter.  

För att komma till rätta med problemet vill EMCDDA se en förbättring av underrättelseverksamheten, som enligt dem skulle minska handeln med och distributionen av amfetamin i EU. För att underrättelseverksamheten ska vara meningsfull räcker det dock inte med samarbete inom EU. Det krävs också att länder där kemikalier för amfetamintillverkning produceras medverkar. 

Mer från Accent