Flyg

Studie: Alkohol på långflygning en farlig kombination

Hjärtat och sömnkvalitén kan påverkas negativt av att kombinera lufttrycket på ett flygplan med alkohol.

En ny tysk studie har tittat på vad som händer med vår sömn när vi dricker alkohol i miljöer med samma lufttryck som i ett flygplan. Det skriver Popular science.

Sedan tidigare är det känt att både höga höjder och alkohol kan vara tärande på hjärtat och leda till snabbare hjärtrytm, lägre syresättning av blodet och mindre tid i REM-sömn. Forskarna ville undersöka hur dessa faktorer samverkar, exempelvis för den som sover på en flygresa efter att ha druckit alkohol.

Studien använde sig av i övrigt friska personer i ålder 18 till 40 år som placerades i tryckkammare som antingen simulerade miljön på ett flygplan eller marknivå. Deras sömn dokumenterades under två nätter och inför den ena natten fick de även dricka alkohol. Forskarna tittade bland annat på syrenivån i försökspersonernas blod, deras hjärtrytm och hur länge de befann sig i djup sömn.

Forskarna kunde se att både lufttrycket som efterliknade flygplansmiljön och alkoholen påverkade försökspersonernas sömn och kombinationen förvärrade effekterna ytterligare.

Syresättningen i blodet bör hos friska personer ligga mellan 95 och 100 procent, att gå under 90 brukar anses farligt. Försökspersoner som sov på havsnivå utan påverkan av alkohol låg runt 95,88 procent och de som sov på havsnivå med alkohol låg bara lite lägre, 94,59 procent. Men de försökspersoner som sov i den simulerade flygkabinen hade en syresättning på 88,97 procent redan utan alkohol, när höjdtrycket kombinerades med alkohol sjönk syresättningen till 85,32 procent.

Alkoholkonsumtionen påverkade också tiden som försökspersonerna i den simulerade flygkabinen hade farligt låg syresättning. Utan alkohol så låg de under 90 procent syresättning i genomsnitt 173,28 minuter. Efter att ha druckit alkohol snittade de istället på 201,18 minuter.

Även hjärtrytmen påverkades av kombinationen av lufttryck och alkohol. Hjärtat slog 37 procent snabbare för de som druckit alkohol i tryckkammaren, jämfört med de som sov på havsnivå utan alkohol.

Djupsömnen förkortades också avsevärt. De som sov efter att ha druckit alkohol i den simulerade flygkabinen fick nästan bara hälften så mycket djupsömn som gruppen som sov utan alkohol på havsnivå.

Forskarna konstaterar att lufttrycket under en flygning i sig själv är en tillräckligt stor påfrestning på hjärtat och sömnkvalitén. Alkohol verkar lägga sten på den bördan och forskarna tycker nu att flygbolagen bör bli mer restriktiva med att servera alkohol på långa flygningar. Särskilt passagerare med befintliga hjärtproblem kan uppleva svårare symtom av att kombinera flygningen med alkohol.

Mer från Accent