flyg

Därför blir folk fullare på flyget

Flera flygbolag har vittnat om incidenter när passagerare varit berusade och blivit våldsamma. Och det kan finnas en anledning till att människor blir extra fulla ombord på flygplan.

I en amerikansk undersökning uppgav 8 av 10 passagerare att de druckit alkohol på flygplatsen. 9 av 10 hade druckit ombord på planet. Det rapporterar Washington Post.

Tidningen intervjuar läkaren Brian Cassmassi som säger att det kan finnas en anledning till att människor lättare blir påverkade på ett flygplan än på marken. Även om koncentrationen alkohol i blodet är densamma så kan påverkan bli större eftersom man på hög höjd generellt har mindre syre i blodet.
– Lufttrycket i planets kabin är lägre än på marken vilket ger ett lägre syreintag. Med mindre syre som bränsle blir hjärnan mer mottaglig för substanser som alkohol vilket påskyndar berusning, säger Brian Cassmassi.

Den irländska tidningen EchoLive återger också fler skäl till varför vi kan påverkas mer av alkohol ombord på ett flygplan. Läkaren Clare Morrison som de talat med påpekar för det första att luftfuktigheten ombord på ett flygplan är lägre än vad vi är vana vid. Den som dricker alkohol och i övrigt är uttorkad kommer snabbare bli yr och trött. Att alkohol är vätskedrivande gör inte heller situationen bättre.

För det andra har luften i flygplanets kabin lägre syrehalt än vanlig luft. Alkohol hindrar vår syreupptagning ytterligare vilket försämrar kognitiv förmåga. Bristen på syre gör att man blir mer berusad snabbare.

I somras efterfrågade Ryan air restriktioner mot alkoholförsäljning på flygplatser efter att man haft ett flertal våldsamma passagerare ombord. I England har man tidigare övervägt att kraftigt begränsa tillgången på alkohol kring flygresor.

Mer från Accent