Tema

Beroende på recept

Läkemedel riskerar att bli ett lika stort folkhälsoproblem i Europa som det är i USA. Accent har intervjuat läkare och forskare, och även träffat Ewa Styfberg, som tagit sig ur ett mångårigt läkemedelsberoende.