Beroende på recept

Oxikodon dödar allt fler äldre

Äldre i Sverige som fått oxikodon utskrivet mot smärta riskerar att dö visar ny studie. "Vi ligger riktigt illa till", säger forskaren Anna Fugelstad.

Forskaren Anna Fugelstad är kritisk till den generösa förskrivningen av oxikodon vars negativa effekter drabbar äldre kvinnor, som annars inte brukar förknippas med narkotikadöd.

Tillsammans med kollegor har hon gjort en ny studie. De har tittat på dödsfall på grund av oxikodon i Sverige mellan 2006 och 2018, och jämfört dem med andra opioidrelaterade dödsfall.

– Bakgrunden är opioidkrisen i USA. Vi ville se om samma problem fanns i Sverige. Vid första undersökningstillfället 2006 kunde vi konstatera att det inte gjorde det. Vi hade dödsfall av metadon och buprenorfin, men ytterst få av oxikodon, säger Anna Fuglestad, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Nu är dödsfallen betydligt fler.

– När oxikodon började skrivas ut mer i Sverige så ökade dödligheten. Det är ett väldigt nära samband.

Forskarna fann 575 personer som dött av oxikodonförgiftning under perioden. Andelen steg från 0,1 per 100 000 invånare 2006 till 1,1 år 2018. Samtidigt ökade förskrivningen av oxikodon kraftigt, från 3,2 till 30,3 per 1 000 invånare. 

De som dör av oxikodon är delvis en annan grupp än de som dör av annan narkotika.

– De är oftare äldre och kvinnor utan tidigare missbruksbakgrund. De har fått smärtmedicin utskriven som de sedan blivit beroende av.

Många av dem som dör har också bensodiazepiner (sömn- och lugnande medel) och/eller alkohol i blodet.

– Bensodiazepiner verkar alla som dör av narkotika ha, unga män som dör av metadon också.

Oxokodinrelaterade dödsfall i Sverige 2006–2018. Källa: Ur studien

Vad spelar alkohol och bensodiazepiner för roll för dödsfallet?

– De spelar roll, men exakt hur stor vet jag inte. Det är ett komplicerat samspel.

Anna Fugelstad tycker att förskrivningen är väl generös.

– Opioider fungerar inte så bra mot kronisk smärta eftersom de har en ganska snabb toleransökning. Snart är beroendet ett större problem än smärtan. Och oxikodon är som gjort för att skapa beroende, till skillnad från till exempel metadon som är framtaget för att fungera för långtidsanvändning. 

Forskarna ville jämföra svenska data med övriga europeiska länders.

– Det visade sig att det var få länder som hade tillräckligt detaljerad statistik. Men av de få vi hittade var Sverige värst. Vi ligger riktigt illa till.

Forskarna ifrågasätter om oxikodon är ett lämpligt läkemedel för att behandla smärta hos äldre, särskilt för patienter som använder bensodiazepiner och alkohol.

Vad ska man göra då?

– Man ska ta det försiktigt med opioider. De ska trappas ut snabbt och passar inte kroniskt sjuka. Det är så enkelt att ta till receptblocket, men det finns andra sätt att ta itu med smärta. Det är viktigt att det finns en god tillgång på smärtkliniker. Det skulle hjälpa många. Man kan ofta komma långt även med sjukgymnastik. Att röra på sig är viktigt. 

Men hon tror att det är svårt att få till en förändring.

– Bekymret är att vi inte har någon kontinuitet i vården, med hyrläkare och nätdoktorer. Men smärta är ett tillstånd som kräver tid. Och den tiden har inte läkarna idag. Även om de ser att det gått för långt för en patient så krävs det mycket för att göra något åt det. Man måste ringa patienten och boka tid och hitta någon alternativ, och kanske dyrare och omständligare, behandling. Den här gruppen behöver helt annan hjälp än till exempel unga heroinister.

Mer från Accent