Beroende på recept

Läkemedelsverket: Förskrivningen av opioider har inte ökat

En rapport från Läkemedelsverket bekräftar Accents uppgifter om att oxikontin blir vanligare samtidigt som tramadol minskar.

Läkemedelsverket konstaterar i sin rapport att förskrivningen av tramadol har minskat. En anledning till detta skulle kunna vara att en majoritet av Sveriges regioner inte rekommenderar eller rent av avråder från att förskriva tramadol. Skälen är att tramadol har dålig effekt vid akut smärta, har jobbiga biverkningar och kräver långsam in- och utsättning. Men en anledning är också den överhängande att risken att utveckla ett beroende av tramadol.

Andra anledningar till skiftet kan vara prissättning, marknadsföring och att andra mediciner försvunnit från marknaden, till exempel det långtidsverkande morfinpreparatet dolcontin..

I stort sett alla regioner rekommenderar morfin som förstahandspreparat att sätta in vid akut smärta. Traditionellt rekommenderas oxikodon som andrahandsval. Trots detta är förskrivningen av oxikodon större än morfin i samtliga regioner, ibland så mycket som fem gånger högre.

Risk för beroende finns vid all användning av opioidläkemedel, men just oxikodon hör till de varianter som är kända för att snabbt kunna skapa ett beroende, skriver Läkemedelsverket i sin rapport.

I en kommande rapport ska Läkemedelsverket titta närmare på om långtidsanvändning eller beroende av opioidläkemedel har blivit vanligare.

Accent kunde för några veckor sedan berätta att förskrivningen av oxikodon ökat på tramadolförskrivningens bekostnad. När Accent då intervjuade Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet var han orolig över utvecklingen:

– Sårbara delar av befolkningen utsätts för en beroenderisk. Flera läkare har erfarenhet av patienter som fastnat i ett beroende av oxikodon efter bara två–tre dagars bruk. Så här behövs mer upplysning till allmänheten och utbildning av förskrivare, sa han då.

Mer från Accent