Beroende på recept

Nationell läkemedelslista kan försenas   

En nationell läkemedelslista ska minska risken för missbruk, men regionerna är försenade.

Vissa läkemedel innebär en risk för beroende, och därför är det önskvärt att läkare snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till all information om en patient, vilket lett till en lag om en nationell läkemedelslista 2021. Alla regioner skulle ha anslutit sig innan 2023, vilket inte ser ut att bli verklighet. Regeringen planerar nu att senarelägga kravet på anslutning till 2025. 

Max Herulf, chefsläkare vid E-hälsomyndigheten, säger att det redan i dag finns system som gör att läkare kan få en överblick av alla läkemedel en patient har fått förskrivna: 

– Den nationella listan ska göra det möjligt för läkare, patienter och apotekspersonal att få en fullständig översikt av vilka läkemedel en patient har fått utskrivna. Det kan öka patientsäkerheten bland annat genom att risken minskar för att flera läkare skriver ut narkotikaklassade läkemedel till samma patient. 

– Redan idag kan läkare via webbtjänsten Förskrivningskollen få tillgång till de uppgifter som finns i den nationella läkemedelslistan. Allt som kan bidra till en bättre arbetssituation för de som arbetar i vården och högre effektivitet är bra för oss alla. 

Patienten måste lämna sitt medgivande till att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ta del av uppgifterna. Vissa läkemedel undantas dock från den regeln. 

– Man kan spärra vissa uppgifter, men läkaren kommer ändå kunna få en indikation på att det finns förskrivningar som inte visas, och att det förskrivits särskilda läkemedel. Det kan fungera som en varningssignal även om läkaren inte kan se exakt vilket läkemedel som har skrivits ut, säger Max Herulf.  

Han betonar att ansvaret alltid ligger på den läkare som skriver ut läkemedlet.

– Det är däremot förstås lättare för läkare att göra rätt om de har ett ordentligt informationsunderlag. I dag är det inte alltid så lätt att söka upp den här informationen, och i de tidspressade situationer som ofta uppstår i vården kan det vara svårt att hinna. Det är därför vi vill att regionerna ska ansluta sig så snabbt som möjligt.  

Överförskrivning ökar risken att utveckla beroende.

– Det finns en risk att två olika läkare gör samma bedömning av en patient, inte har sett varandras förskrivning och samma läkemedel då förskrivs av båda. Det kan leda till att patienten tar dubbel dos, eller tar läkemedlet under längre tid än tänkt, vilket ökar risken för att utveckla ett beroende. Om alla inblandade har samma information minskar risken att det blir fel.

Den 5 december 2022 är sista dagen för regeringen att svara på om anslutningen till nationella läkemedelslistan ska senareläggas.

Mer från Accent