Beroende på recept

Beroendesjuka hämtar ut mer opioider på apoteket

Människor med beroendesjukdomar gör fler uttag och har fler förskrivande läkare.

I vintras kunde Accent berätta att starkare opioidläkemedel blivit vanligare i Sverige. Läkemedelsverket bekräftade uppgifterna i en rapport som betonade att mängden utskrivna opioider däremot inte ökat. Nu har rapporten följts upp med en undersökning om vilka det är som får opioider utskrivna i Sverige.

Enligt rapporten är personer med diagnostiserat beroende överrepresenterade i statistiken. Både patienter med en tidigare beroendediagnos och en nyare diagnos har fler uttagstillfällen av opioidläkemedel än patienter utan någon beroendesjukdom.

– Det har funnits en misstanke om att det ligger till så här, och nu har vi kunnat belägga att så är fallet. Nu behöver vi fortsätta informera om riskerna med dessa läkemedel och tillsammans med andra aktörer arbeta vidare för en mer individanpassad, och en än mer ändamålsenlig opioidanvändning i vården, säger Carola Bardage, projektledare för undersökningen i ett pressmeddelande.

Rapporten har tittat på personer mellan 18 och 64 år som fått opioidläkemedel utskrivna mellan 2012 och 2015. De individer i undersökningen som inte lider av psykisk sjukdom eller beroendesjukdom har i 87 procent av fallen nöjt sig med ett uttag av opioider under den första månaden. Bland patienter med psykisk sjukdom var det 85 procent som bara gjorde ett uttag första månaden och bland de med beroendesjukdom var siffran 77 procent.

Det var också vanligt att de som hade flera uttagstillfällen hade fått opioider förskrivna av flera olika läkare.

– Att ha flera uttagstillfällen och från olika förskrivare kan vara ett varningstecken på bakomliggande beroendeproblematik, säger Carola Bardage.

Att behandlas med opioider innebär alltid en risk att bli beroende, skriver Läkemedelsverket. Därför bör behandlingen alltid individanpassats och sträva efter att hitta lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid.

Carola Bardage tror att det kan bli lättare att kontrollera vilka recept en patient har när den nationella läkemedelslistan är i igång och alla recept på läkemedel samlas i ett centralt registier hos E-hälsomyndigheten.

– Det innebär en ökad möjlighet att individanpassa förskrivningen och minska risken för att ett beroende utvecklas, säger hon.

Mer från Accent