Beroende på recept

”För lite resurser till läkemedelsberoende”

”Sverige har uppenbarligen inte koll på läget”, konstaterar Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, efter Accents artikelserie om det utbredda läkemedelsberoendet och den ökade narkotikadödligheten.

Tillgången på starka opioider har ökat i Sverige. Något som Accent har uppmärksammat i artikelserien Beroende på recept. Framförallt receptbelagda läkemedel ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet narkotikadödsfall.

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, är inte särskilt förvånad. Det beror delvis på att Narkotikapolitiskt center varit delaktiga i att ta fram den färska rapport som beskriver hur överförskrivning av läkemedel bidragit till den oroande utvecklingen.

– Visserligen kan den ökade narkotikadödligheten också ha att göra med bland annat smuggling och näthandel, men vi kan inte komma ifrån att smärtstillande läkemedel som överförskrivs troligen är en betydande faktor, säger han.

Han menar också att det finns många anekdotiska bevis, mediebevakning och personliga berättelser, som gjort att informationen inte är främmande för honom. Men en detalj som Peter Moilanen säger att han inte kände till före Accents artikelserie, var att det verkar finnas en koppling mellan mellan alkoholberoende och läkemedelsberoende.

– Den korrelationen överraskade mig. Men precis som forskaren Anna Fugelstad säger, så vet vi inte ens specifikt vad det sambandet beror på, eftersom varken hon eller någon annan fått pengar till fler studier i ämnet.

Det är själva kärnproblemet enligt Peter Moilanen – för lite information och resurser.

– Vi vet inte ens hur många personer som har ett läkemedelsberoende i Sverige. Jag blev själv häpen över att vi inte vet hur många som är inskrivna i LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) när jag påbörjade mitt arbete i februari. I debatten står ord mot ord; om Sverige är ledande i antalet tunga narkomaner eller inte. Men hur ska vi ens veta om vi inte har några mätningar? Hur ska vi veta vilka insatser som fungerar och om utveckligen går åt rätt håll?

Han hoppas att regeringen nu ökar sitt fokus på beroendefrågorna. Där menar han att Narkotikapolitiskt center, ett nätverk skapat av IOGT-NTO och flera andra nykterhetsorganisationer, kan spela en avgörande roll och sätta press på makthavare.

– Vi kan prata med regeringen på nationell nivå och andra beslutsfattare. Accents artiklar kan fungera som bakgrundsunderlag för att kunna visa hur läget ser ut idag och vad som behöver göras. Vi kan skriva debattartiklar för att uppmärksamma läkemedelsberoendet, men också göra personliga besök med beslutsfattare från både departement och riksdag med ansvar inom sociala och justitierelaterade frågor.

Peter Moilanen säger också att Narkotikapolitiskt center ska utöka folkbildningen eftersom det verkar finnas kunskapsluckor kring läkemedelsberoende och överförskrivning. Bland annat ser han framför sig att nykterhetsrörelsens studieförbund, NBV, kan hålla föreläsningar och Narkotikapolitiskt center kommer att erbjuda digitala ”webbinarier” för alla som är intresserade av en restriktiv narkotikapolitik.

De digitala föreläsningarna i höst kommer att handla om bland annat cannabisindustrin och legaliseringen i USA. De kommer även att ta upp just narkotikadödlighetsrapporten, som handlar mycket om läkemedelsberoende.

Utöver utökad forskning behövs enligt Peter Moilanen bättre vård och behandling för personer med beroendeproblematik.

– Framförallt behövs tydligare och bättre organisation. Vi bör koppla ihop vård och behandling i en tydligare kedja, så att den ena myndigheten vet vad den andra gör och långsiktiga insatser kopplas in i rätt tid.

Mer från Accent