Aureum Life

Cannabisklinik hotas av stängning

Region Stockholm hotar att stänga Aureums smärtklinik från den 10 oktober. Klinikens affärsidé är att skriva ut cannabis till patienter.

Som Accent tidigare rapporterat har en av Cannabis-kliniken Aureums läkare stängts av på grund av bristande journalföring och att ha skrivit ut recept till patienter utan att ha träffat dem. 

Nu hotas kliniken helt av stängning. Enligt Aureums hemsida har Region Stockholm beslutat att dra in Aureum Health Cares arbetsplatskod från den 10 oktober. Koden behövs för att läkare ska kunna skriva ut recept. 

Bakgrunden är att regionen upptäckt brister i journalföringen och att de är kritiska till att kliniken inte följer regionens rekommendation att cannabis inte skall användas vid behandling av smärta. Orsaken till rekommendationen är att evidensen är dålig, eller helt saknas, samtidigt som risken för långsiktiga allvarliga biverkningar är stor. 

Enligt Drugnews har Aureum inte skrivit ut färdiga läkemedel till patienterna, utan tillverkat dem i varje enskilt fall till en viss patient. På så vis omfattas kostnaden för läkemedlen av läkemedelsförmånen och Region Stockholm fått stå för en stor del av kostnaden. Regionen anser varken att det går att utläsa att förskrivningen varit medicinskt motiverad eller att det framgår vilka andra, evidensbaserade läkemedel, som patienterna prövat innan de fått cannabis utskrivet.

Aureum Healthcare motsätter sig stängningen och har kopplat in jurister på ärendet. De uppmanar patienter att snarast kontakta dem för att boka in besök och få recept utskrivet före den 10 oktober.

Mer från Accent