Aureum Life

”Vi tillverkar inte cannabisolja”

Aureum Life påstod förra veckan att Sverige nu har världens första statliga tillverkning av cannabisolja. "Tillverkaren" håller inte med.

Nyheten gick ut i ett pressmeddelande som vidarebefordrades av TT . Elisabeth Wesselson, kommunikationsdirektör på Apotek Produktion och Laboratorier, APL, vänder sig emot budskapet att Sverige nu skulle ha statlig tillverkning av cannabisolja.

– Det här handlar inte om att vi tillverkar cannabisoljor. APL har ett samhällsuppdrag att ta fram extemporeläkemedel åt svensk sjukvård när godkänt läkemedel eller alternativ behandlingsmetod saknas. Det kan exempelvis handla om att ta fram extemporeläkemedel med en dos som passar barn eller när ett ordinarie läkemedel har ett ämne som patienten är allergisk mot, säger hon till Accent.

I samband med Aureums pressmeddelande förra veckan började bilder på flaskor med cannabisoljan cirkulera på sociala medier. Patienter uttryckte där lättnad över att ha fått oljan levererad. Patienterna har fått olja med CBD eller THC ordinerat på recept från en läkare med förskrivningsrätt.

– Det vi gör är att vi köper in cannabisoljorna från leverantörer och bereder till rätt dos enligt recept. Det är vår inköpsavdelning som letar fram råvaruleverantörer som lever upp till våra krav och är GMP-certifierade.

Hon beklagar att Aureum Life gick ut med sitt pressmeddelande utan att rådfråga APL.

– Delvis för att de påstår att vi tillverkar cannabisoljan och dels för att det i pressmeddelandet är väldigt otydligt vad APL egentligen gör rörande cannabisoljorna, säger hon.

Aureum Life kallar sig för Sveriges första cannabisföretag och har för avsikt att tillverka medicinsk cannabis till den svenska marknaden. Än så länge har man dock inga produkter på marknaden men har öppnat en egen klinik där läkare förskriver medicinsk cannabis på licens till sina patienter.

Thailand har haft statlig tillverkning av cannabisolja sedan 2019.

Förbjuds göra reklam

Läkemedelsverket förbjuder det svenska cannaibisbolaget Aureum från att göra reklam.

Mer från Accent