Aureum Life

”Patienterna kommer bort i formaliafrågorna”

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center, befarar att den viktigaste frågan riskerar att hamna i skymundan i alla turer kring cannabisbolaget Aureum.

Turerna kring det svenska företaget Aureum, som gjort cannabis till sin affärsidé, tar inte slut. Nu har Socialstyrelsen meddelat att Region Stockholm gjorde fel när de stängde ner Aureum Healthcares arbetsplatskod. Koden behövs för att de cannabispreparat som kliniken skriver ut till sina patienter ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Till Drugnews säger Aureums presskontakt, Christian Engström, att Socialstyrelsens beslut är en seger:

– Vi ser det som att Socialstyrelsen tar regionen i örat.

Det var den 7 september som Region Stockholm beslutade att dra in arbetsplatskoden och därmed stoppa förskrivningen. Aureum ifrågasatte beslutet, som skulle trätt i kraft den 10 oktober, men i fredags meddelade Socialstyrelsen att det inte var motiverat att dra in koden. 

Enligt Läkartidningen konstaterar Socialstyrelsen att det inte ingår i deras uppdrag att pröva frågor om behörighet och förskrivningsrätt utan endast om mottagningen har rätt till en arbetsplatskod, vilket Socialstyrelsen anser att den mottagningen har. Region Stockholm kommer att överklaga beslutet.

Peter Moilanen, chef för narkotikapolitiskt center, tycker att patienterna kommer bort i alla turer kring Aureum.

– Den mest intressanta frågan i allt detta är ändå hur cannabisföretaget säkerställer att förskrivningarna varit medicinskt motiverade, vilket är det som regionen kritiserat dem för. Något som riskerar att försvinna medan diskussionen handlar om vem som utövar tillsyn och annan formalia, säger han.

En oro som kan tyckas befogad med tanke på att mottagningen endast erbjuder behandling med en typ av läkemedel. Dessutom ett läkemedel som Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar avråder från att använda på grund av dålig evidens för smärtlindring, samtidigt som risken för allvarliga biverkningar är stora.

Mer från Accent