Tema

Alkohol och fosterskador

Att exponeras för alkohol under graviditeten kan få stora
konsekvenser för barnen som drabbas. Ingen vet hur många de är.