Alkohol och fosterskador

Nordisk samsyn om nolltolerans för alkohol under graviditeten

Frågan om fosters exponering för alkohol måste uppmärksammas mer – och fler bör ta efter Norges kompetenscenter. Det säger Niina-Maria Nissinen, Folkhälsan Research Center i Finland.

Nadja Frederiksen, senior rådgivare på Nordens välfärdscenter, och doktorand Niina-Maria Nissinen, Folkhälsan Research Center i Finland, har sammanställt de nordiska ländernas riktlinjer för alkohol under graviditeter. Och även vilka instrument som används för att identifiera alkoholkonsumtion bland gravida kvinnor.

”Förlossningsvården spelar en avgörande roll. Ju tidigare användningen identifieras, desto bättre är chansen att minska riskerna för fostret.”

Niina-Maria Nissinen

– Genom vår översikt kan de nordiska länderna lära från varandra om de metoder som används, säger Niina-Maria Nissinen, och fortsätter:

– Förlossningsvården spelar en avgörande roll för att identifiera och diskutera skador som kan orsakas av alkohol under graviditeter. Ju tidigare användningen identifieras, desto bättre är chansen att minska riskerna för fostret.

Niina-Maria Nissinen. Foto: Privat

Enligt dem är rapporten ingen regelrätt jämförelse mellan de Nordiska länderna. Det går därför inte att säga vilket land som lyckas bäst, respektive står inför de största utmaningarna gällande gravida kvinnors alkoholkonsumtion.

– Våra data baseras på olika typer av studier, med olika antal deltagare. Några av uppskattningarna baseras på äldre studier, som kanske inte reflekterar ländernas situation idag. Men uppskattningarna kan ge vissa fingervisningar, säger Niina-Maria Nissinen.

Kollegan Nadja Frederiksen fyller i:

– Och oavsett är ämnet relevant för alla länder, eftersom endast noll konsumtion är riskfritt.

Det mest intressanta menar de, är att alla hälsomyndigheter i Norden faktiskt rekommenderar noll konsumtion av alkohol under graviditeten, och många ser till att diskutera alkoholfrågan så tidigt som möjligt med gravida kvinnor. Metoderna som används för att diskutera och identifiera alkoholkonsumtion kan däremot variera.

– En del länder använder frågeformulär, medan andra använder varierade screeningsinstrument. Här kan länderna lära från varandra, säger Niina-Maria Nissinen.

I en del länder diskuteras alkohol även med partnern. Men det är snarare undantag.

Nadja Fredriksen. Foto: Privat

– Norge är det enda landet i Norden med ett regionalt kompetenscenter för foster som exponerats för alkohol eller narkotika, säger hon.

Enligt Nadja Frederiksen är ett sådant center något övriga länder grannländer borde lära sig av.

– På så sätt kan de lära mer om hur man förbättrar utbildning av sjukvårdspersonal angående FASD, diagnos av FASD, och etablerar olika typer av service för personer med FASD, säger hon.

Foster som utsätts för alkohol kan drabbas av fetala alkoholspektrumstörningar, FASD. I Sverige får några hundra barn om året diagnosen FAS, men det är långt ifrån alla som får någon diagnos.

”Alkoholkonsumtion borde stoppas redan när man planerar att bli gravid.”

Nadja Frederiksen

Nadja Frederiksen säger att det är viktigt att fortsätta understryka budskapet om att avstå alkohol helt är det enda riskfria alternativet för gravida.

– Alkoholkonsumtion borde stoppas redan när man planerar att bli gravid. En annan viktig sak för framtiden är att diskutera frågan i hela samhället, eftersom alla berörs, inte bara gravida. Det kan också minska stigmat förknippat med FASD. Frågan borde borde tas redan i skolan som en del av sexualundervisningen, säger hon.

Niina-Maria Nissinen anser att det överlag behövs mer utbildning om FASD för personal inom hälso- och sjukvård, och för lärare och fosterföräldrar.

– När FASD kan upptäckas och förstås bättre bland yrkesverksamma kan vi bättre stötta individer med FASD i deras vardag under hela livet.

Mer från Accent