Illustration: Fernando Medina.

Så skadas foster och spädbarn av alkohol

Alkoholkonsumtion under graviditeten har samband med 428 olika sjukdomar. Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa är temat för Folknykterhetens vecka.

Årets forskarrapport Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar, har tagits fram av internationella forskare på uppdrag av IOGT-NTO i samarbete med flera andra organisationer.

Ämnet är även temat för Folknykterhetens vecka, som infaller vecka 21, och som i år blir digital på grund av coronapandemin.

Före graviditeten

Mäns alkoholkonsumtion:

 • Mindre sperma, påverkan på sädescellernas densitet, antal, rörlighet och fysisk form.
 • Eventuellt också på följande generationer genom förändrad arvsmassa.
 • Ökad risk för missfall, att barnet föds med hjärtfel eller senare drabbas av leukemi.
 • Sämre utbildningsresultat och ökad risk att dö av alkoholrelaterad sjukdom.

Kvinnors alkoholkonsumtion:

 • Ökad risk för medfött hjärtfel, men inte lika stor risk som om pappan druckit.

Under graviditeten

Berusning kan leda till defekter i organuppbyggnad och -tillväxt. Förändringen syns även i DNA vilket kan öka risken för senare hälsoproblem. FASD-liknande ansiktsdrag var 2,5 gånger så vanligt bland barn som exponerats för ett enskilt berusningstillfälle i graviditetsvecka 3 eller 4. Ett enda berusningstillfälle under graviditeten kan räcka för att barnet ska få kognitiva problem.

 • Låg födelsevikt.
 • Stamcellers funktion kan skadas och påverka utvecklingen av organ och möjligheten att reparera cellskador.
 • Funktionen hos gener som reglerar hjärnans stressystem kan försämras. Flickors hjärtan kan slå snabbare och de kan reagera mer negativt på stress medan pojkars kortisolnivåer kan höjas.
 • Försämrad utveckling av blodkärl i hjärnan och moderkakan.
 • Hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem, inlärningssvårigheter, lättare till allvarlig utvecklingsstörning, försämrad kognition och motorik, påverkat känsloliv, uppfattningsförmåga och beteende.
 • Dosrelaterat samband mellan alkoholkonsumtion under graviditeten och akut lymfatisk leukemi, den vanligaste formen för leukemi hos barn.
 • Hjärtfel.
 • Skador på lungorna som kan leda till ökad risk för andningssvårigheter hos den nyfödda.
 • Sämre funktion hos lungornas ciliehår.
 • Missbildningar på njurar och urinvägar.
 • Förändringar i levern.
 • Nervblockering i tarmarna som försämrar funktionen.
 • Immunförsvarsceller kan triggas och bidra till allvarliga infektioner, autoimmuna sjukdomar och inflammationer.

Spädbarnstiden

 • Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar när föräldrarna druckit alkohol, särskilt om föräldrarna sover tillsammans med barnet. 
 • Även låga doser alkohol påverkar produktionen av bröstmjölk. Ammande mammors bröstmjölk innehåller samma alkoholhalt som blod. Dosen alkohol barnet får i sig är mycket liten, ändå kan man se sömnstörningar.
 • Små, men signifikanta, försämringar i kognition har visats när bröstmjölken har innehållit alkohol.

Källor:
Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar. Alkoholen och samhället 2020.
Comorbidity of fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Popova mfl 2016.

Ladda ner artikeln som ett utskrivbart uppslag här. Fler I fokus-artiklar hittar du här.

Mer från Accent