Alkohol och fosterskador

Pappans drickande kan skada moderkakan

Ny forskning tyder på att moderkakan kan fungera sämre om pappan druckit alkohol.

Under graviditeten ligger nästan allt fokus på den blivande mamman och hennes beteende. Ny forskning visar dock att pappans roll för fostrets välmående kan vara större än man tidigare trott. Det framgår av ett pressmeddelande publicerat på Eurekalert.

– När man tittar genom historien finns det data som visar att pappor bidrar med något mer än sina gener. Om dessa data stämmer måste vi intressera oss mer för papporna, säger Michael Golding, biträdande professor vid Texas A&M College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, CVMBS.

Som exempel tar han upp att barn till en förälder som utsatts för svält kan ha ”ärvt” en förmåga att ta upp mer näring ur maten. 

– Det kan vara positivt om de växer upp i en liknande miljö, men om barnen växer upp i en tid där svält inte är något problem kan de i stället vara mer benägna att drabbas av fetma eller metaboliska syndrom.

Den sortens ärftlighet, som går utöver gener och i stället påverkas av beteende och miljö kallas epigenetik. Exakt hur epigenetiska faktorer kan påverka fostrets tillväxt är fortfarande oklart.

Den nya studien kan möjligen bringa lite klarhet. Den visar att musfostren vars pappor druckit alkohol hade problem som kunde relateras till placentan (moderkakan), som försämrad tillväxt och förstorad moderkaka.

– Med en alkoholkonsumerande far blir placentan större eftersom den försöker kompensera för att den inte effektivt kan ge fostret näring, säger Kara Thomas, veterinärstudent och studiens huvudförfattare.

Alla foster påverkades dock inte i samma utsträckning. Hos vissa mushonor kunde forskarna inte se någon effekt på moderkakan, och oftast var det hanfoster som drabbades.

– Det här är en helt ny observation som visar hur komplext sambandet är. Män kan föra över saker till sin avkomma, men mammors gener kan tolka de epigenetiska faktorerna på olika sätt och, i bästa fall, ändra hur placentan beter sig, säger Michal Golding. 

Resultaten från möss går förstås inte att överföra direkt på människa, men de visar att det finns en risk att även människofäders alkoholkonsumtion före befruktningen kan påverka fostrets utveckling.

Michael Golding hoppas att frågor ska börja ställas till blivande pappor så att det ska bli möjligt att göra studier även på människor. 

Mer från Accent