Distanshandel med alkohol

Systembolaget överklagar Vivino-dom

Både Systembolaget och IOGT-NTO är förvånade över domen som strider mot tidigare dom.

I början av förra året valde Systembolaget att stämma det danska vinhandlarföretaget Vivino. Stämningen gällde dels att de marknadsför e-handelstjänsten och dels hur marknadsföringen är utformad.

– Vi tycker att de marknadsför alkohol på ett olagligt sätt, med hänvisning till ”fredagsmys” och att de lockar till merförsäljning, sa Systembolagets dåvarande presschef Lennart Agén, då till Accent.

När domen nu kommit visar det sig att Patent- och marknadsdomstolen valt att fria Vivino: ”Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till att Vivinos verksamhet utgör distansförsäljning som inte strider mot den svenska alkohollagens bestämmelser.”

Domstolen anser att det är av central betydelse att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

– Vi kommer att överklaga domen. Vårt syfte var att få en tydlighet i detta och det har vi inte fått. Tvärtom har domen skapat ännu mer otydlighet, säger Anders Porelius, presschef på Systembolaget.

Så sent som hösten 2020 dömde Patent och marknadsdomstolen till Systembolagets fördel i ett snarlikt fall med den digitala försäljaren Winefinder. Systembolagets slutsats av att Winefinder fälldes tidigare och Vivno friades är att domstolen tolkat lagen olika.

– Hade de gjort samma tolkning vid båda tillfällena så hade Vivino fällts. Vi anser att det här är olaglig försäljning, säger Anders Porelius.

Vilka konsekvenser får domen om den står fast?

– Även om vi skulle förlora ett överklagande så blir det tydligare hur lagstiftningen ser ut och vad man får göra och inte får göra enligt lagen. Då måste lagstiftaren se över lagen, men som det är nu råder det oklarhet, säger Anders Porelius.

IOGT-NTO instämmer med Systembolaget.

– Vi finner domen uppseendeväckande främst med tanke på att Patent- och marknadsdomstolen dömde till Systembolagets fördel mot Winefinder, säger Emil Juslin, politisk sekreterare hos IOGT-NTO.

Han har svårt att se att det är någon skillnad på bolagen.

– Både Vivino och Winefinder är digitala nätalkoholbolag som erbjuder hemleveranser av vin från sina lager i Danmark. Att utfallet blir så olika när fallen är snarlika, skapar en mycket stor gråzon om vilka regler som gäller och ifall distanshandel av detta slag är lagligt eller inte, säger han.

Han anser att det är tydligt att de båda bolagen erbjuder detaljhandelsförsäljning av alkohol till svenska kunder.

– Företagen riktar sig till människor som bor i Sverige. Hemleveransen är tydligt kopplad till företagen och inte självständig från försäljningsaktören, vilket är huvudvillkoret som skiljer lagliga distansköp från olaglig distanshandel.

IOGT-NTO beklagar utfallet.

– Vi anser att domen riskerar att medföra en stor ökning av distanshandelsförsäljare av alkohol till Sverige, något som både kan urvattna det svenska alkoholmonopolet och skapa omfattande negativa konsekvenser för folkhälsan, säger Emil Juslin och välkomnar att Systembolaget väljer att överklaga domen.

Däremot fälls Vivino för vissa delar av sin marknadsföring där domstolen håller med Systembolaget om att den strider mot måttfullhetsregeln i alkohollagen. 

Mer från Accent