Alkohol

Skansen ser inga problem med ölarrangemang

I helgen anordnade Skansen bryggeridagar där besökarna kunde testa öl och lära sig mer om hantverket kring öltillverkning. Trots att Skansen riktar sig till barnfamiljer ser arrangörerna inga problem med tillställningen.

Skansen ska vara tillgängligt för alla och hit kommer många barnfamiljer. Hur tänkte ni när ni valde att satsa på Bryggeridagarna?

– Området för bryggeridagarna höll öppet när de flesta barnfamiljer går hem, alltså sent på eftermiddagen. Inga barn var tillåtna på området efter klockan 18 och vi hade vakter som höll koll på besökarna. Vi hade inga incidenter relaterade till fylla, allt gick väldigt lugnt till, säger Maria Torén, kommunikationschef på Skansen.

Varför var det viktigt att arrangera Bryggeridagar?

– Vi ville lyfta fram det gamla hantverket kring öltillverkning i autentisk miljö, precis som vi lyfter fram andra traditionella hantverk. Vi har ett uppdrag att få Skansen att utvecklas på sikt och behöver nå nya målgrupper. Under bryggeridagarna låg inte fokus på öldrickande utan på öl som kulturbärare i ett kulturhistoriskt perspektiv. Vi var noga med att detta inte skulle vara en traditionell ölfestival, utan ett arrangemang för dem som är genuint intresserade av hur man tillverkade öl förr. Bortåt sjuhundra personer kom varje kväll, smakade öl, åt mat och lyssnade på musik. Stämningen var god. Vi nådde helt klart den målgrupp vi ville.

Kan ni se något problem med att ha den här typen av arrangemang där alkohol ingår?

– Vi diskuterade internt möjliga problem kring bryggeridagarna, men kom fram till att det inte förelåg någon risk för fylla, eftersom vi valde att fokusera på och lyfta fram öl som kultur och där besökarna testar små mängder öl för att lära sig mer om drycken. Om vi hade arrangerat en ölfestival så hade det kunnat bli problem. Men det var inte vårt syfte.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer