Alkoholreklam

Inget stopp för alkoholreklam i tv

Efter många års väntan kom så beslutet i går kväll. Det blir inget stopp för alkoholreklam i svensk tv.

I sju år har IOGT-NTO kämpat för att få bort alkoholreklamen från svenska tv-program. Men i kväll kom beskedet. EU-kommissionen ansåg det inte bevisat att produktionsbolagen etablerat sig i Storbritannien i syfte att undvika svensk alkoholreklamlagstiftning.

”Beslutet var väntat, men likväl väldigt tråkigt. Nu tar vi nya tag och kämpar för en ändring av EU-reglerna och utforskar andra sätt att stoppa reklamen. För stoppas ska den!” skriver Kalle Dramstad, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, i en hälsning från Bryssel.

Johnny Foglander, politisk sekreterare på IOGT-NTO, anser att beslutet visar på brister i regelverket.

– Varför måste man ha etablerat sig i landet i syfte att kringgå lagen för att det ska vara ett brott? Det är ju dessutom omöjligt att bevisa. Det här visar bara att svensk lag inte gäller lika för alla som sänder tv i Sverige. Och det visar definitivt att AVMS-direktivets (Audiovisual Media Services Directive) principer kring mottagarlandet inte fungerar.

Det var i mars 2011 som IOGT-NTO, tillsammans med advokatfirman Öberg och Assocíés, anmälde ett antal företag till Konsumentombudsmannen och Granskningsnämnden för radio och tv. Företagen har samtliga varit inblandade i tv-sänd alkoholreklam till en svensk publik, något som är olagligt i Sverige, men som företagen kringgått genom att sända sina program från Storbritannien, där det är lagligt att visa alkoholreklam. Bland företagen finns TV3, TV6, kanal 5.

”Vi vill pröva den så kallade effektlandsprincipen som säger att det är lagarna i det land där reklamen har effekt som ska gälla. Den reklam vi tittat på sänds under svenska program och är riktade till svenska konsumenter då borde man följa den svenska lagstiftningen”, sa Sara Heine, biträdande generalsekreterare på IOGT-NTO, till Accent vid tidpunkten för anmälan.

Ett nytt EU-direktiv, AVMS-direktivet, som antagits 2010 gjorde anmälan möjlig. Enligt direktivet ska ett land kunna reglera tv-sändningar som riktas mot landet, även om bolaget som sändningen sker från ett annat land där andra regler gäller. Kravet är att mottagarlandet måste visa att programbolaget etablerat sig i landet det sänder ifrån för att undvika den striktare lagstiftningen i mottagarlandet.

IOGT-NTO:s anmälan togs på allvar och ledde till att Myndigheten för radio och tv begärde att deras brittiska motsvarighet, Ofcom, skulle kräva av tv-kanalerna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 att de följer svenska regler och slutar sända alkoholreklam.

Ofcom kontaktade tv-bolagen, men uppmaningen var inte särskilt uppfordrande: ”…ni är inte tvungna att följa svensk lag, men ni kan välja att göra det frivilligt.” Det valde bolagen att avstå från att göra.

Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv valde då att gå vidare med ärendet till EU-kommissionen för att få tillåtelse att stoppa tv-reklamen. Den ansökan drogs dock tillbaka efter indikationer från kommissionen att den behövde kompletteras.

I slutet av oktober förra året skickade så slutligen Konsumentverket och Myndigheten för radio och tv en underrättelse till EU-kommissionen som de hade tre månader på sig att svara på.

Frågan var om det skulle gå att bevisa att bolagen etablerat sig i Storbritannien i syfte att kunna sända alkoholreklam. Företagen själva hävdar att de etablerat sig i Storbritannien på grund av tillgången till satellit-länkar och tekniskt kunnande, närvaro av andra internationella sändningsföretag samt logistiska fördelar.

”Vi måste kunna visa att de etablerat sig där för att kringgå förbudet mot alkoholreklam i TV som finns i Sverige.”, sade Anna Dingertz, jurist på Myndigheten för press, radio och TV, till Accent i november.

Redan då sa Anna Dingertz att ett nej från EU-kommissionen är slutet på ärendet.

– Får vi nej så avslutar vi ärendet. Då får vi jobba på att ändra lagstiftningen i stället. Det sker just nu en översyn av direktiven, men den här anmälan gör vi enligt de regler som gäller idag, säger hon.

IOGT-NTO är inne på samma linje.

– Nästa vecka ska vi sätta oss ner och gå igenom vad som står till buds. Vi riktar in oss på översynen av AVMS-direktivet. Det måste kunna bli bättre. Och så är det Brexit. Vilka avtal som kommer att gälla efter Storbritanniens utträde ur EU vet vi inte. Vi måste få både myndigheter och politiker att ligga på mot EU-nivån, säger Johnny Foglander.

 

Läs vad Accent skrivit tidigare:

2017-11-01 Framtiden för alkoholreklam i tv avgörs

2015-02-17 Konsumentverket drar tillbaka analan av tv-reklam

2014-10-15 Stopp för alkoholreklam i tv

2012-11-29 Myndigheten för radio och tv kräver stopp för alkoholreklam

2012-04-10 Svensk tv-reklam granskas i Storbritannien

2011-12-20 Ett steg närmare stopp för alkoholreklam

2011-03-30 KO: Vi tar IOGT-NTO:s anmälan om alkoholreklam på största allvar.

2011-03-04 IOGT-NTO anmäler 32 företag för alkoholreklam

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer