Alkoholreklam

Konsumentverket drar tillbaka anmälan av TV-reklam

Konsumentverket vill få mer tid att omarbeta den begäran om stopp för alkoholreklam i TV som de skickat till EU-kommissionen. Därför drar de tillbaka sin anmälan.

Efter en anmälan från IOGT-NTO 2011 skickade Konsumentverket och Myndigheten för Radio och TV, i slutet av förra året, en ansökan till EU-kommissionen om att få rätt att tillämpa svensk lag på TV-bolagens sändningar. Trots att de sänds från Storbritannien är programmen tydligt riktade till en svensk publik genom att de sändningarna är på svenska.

Nu har Konsumentverket och Myndigheten för Radio och TV beslutat att dra tillbaka ansökan. Enligt Jan Nyquist, enhetschef på Konsumentverket, är anledningen inte att man givit upp hoppet om att få igenom ansökan.

– Vi har fått indikationer från kommissionen att vi behöver komplettera ansökan. Det är ett ganska kort tidspann för att göra kompletteringar, så vi väljer att istället dra tillbaka ansökan och komma in med en ny så snart det bara går, säger han till Accent.

Exakt hur ansökan ska kompletteras vet han inte än.

– Vi hoppas få ytterligare information från kommissionen om vad som krävs, säger han.

Han bedömer att inom en till två månader är den nya ansökan inskickad.

– Ingen har ju gjort detta tidigare, så det är svårt att veta vad som krävs, säger han.

Problemet är att bevisa att TV-bolagen har etablerat sig i Storbritannien för att kunna sända alkoholreklam.

– Det är ju väldigt svårt. Vi tycker inte heller att det borde ha någon betydelse. Hur ska vi annars kunna få stopp på någonting? Kanske är det så att lagen behöver ändras, säger Jan Nyquist.

Han vill inte spekulera i hur det kommer att gå.

– Hur utfallet blir vet man ju inte. Vi gör ett nytt försök att få detta prövat, sedan får vi se, säger Jan Nyquist.

Mer från Accent