Ett steg närmare stopp för alkoholreklam

Granskningsnämnden för radio och tv har beslutat att gå vidare med IOGT-NTOs anmälan av ett antal företag som sänt eller producerat alkoholreklam i svenska TV-kanaler.

Den 4 mars i år anmälde IOGT-NTO anmälan till både Granskningsnämnden för radio och tv och Konsumentombudsmannen och begärde att åtgärder skulle vidtas. De anmälda företagen är TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9.

Nu har Granskningsnämnden för radio och tv meddelat att man kommer gå vidare och närmare granska alkoholreklamen i kanaler som sänder från utlandet. Utifrån den så kallade effektlandsprincipen kommer man nu utreda vilka möjligheter Sverige har att vidta åtgärder mot kanalerna som sänder från Storbritannien. Den innebär att om en tv-kanal har sändningar riktade mot en svensk publik har Sverige rätt att i samarbete med sändarlandets berörda myndigheter få tv-företagen att följa svenska lagar och regler.

– Vi har en tydlig lagstiftning som säger att alkoholreklam i tv är olagligt. Tv-kanaler som sänder från Storbritannien har hittills kunnat kringgå lagen men med nya Radio- och TV-lagen finns en möjlighet att komma åt problemet, och det är fantastiskt kul att Granskningsnämnden nu går vidare med ärendet, säger Sara Heine, verksamhetschef på IOGT-NTO.

Tv-kanalerna har möjlighet att yttra sig till den 1 februari. Efter det kan Granskningsnämnden kontakta berörda myndigheter i Storbritannien och genom dem uppmana tv-kanalerna att sluta sända alkoholreklam i svenska kanaler. Följer företagen inte den uppmaningen finns möjlighet att vidta åtgärder för att stoppa reklamen. Drivs anmälan vidare skulle det i så fall bli första gången ett sådant här fall prövas i Europa.

– Det här är historiskt och det är många runt om i Europa som följer anmälan med stort intresse. Det ska bli spännande att följa fortsättningen och vi hoppas nu att det svenska förbudet mot alkoholreklam i tv även följs i praktiken, avslutar Sara Heine.

Däremot går Granskningsnämnden inte vidare med anmälan av andra typer av inslag som kan uppfattas som marknadsföring av alkoholdrycker, till exempel inslag med produktplacering.

Eva Ekeroth

Mer från Accent