IOGT-NTO anmäler 32 företag för alkoholreklam

Alkoholreklam är förbjudet i svensk tv och radio. Trots det visas det mängder med alkoholreklam i svenska tv-program. Nu kräver IOGT-NTO att KO ska anmäla företagen som producerar och sänder reklamen.

– Eftersom det finns en lag i Sverige som förbjuder alkoholreklam i tv och radio borde man inte få sända sådan reklam. Lagstiftningen har aldrig prövats tidigare och vi vill se om den fungerar, säger Sara Heine som är verksamhetskonsulent och ansvarig för EU-frågor på IOGT-NTO.

I ett klagomål till Konsumentombudsmannen, KO, har IOGT-NTO tillsammans med advokatfirman Öberg och Assocíés pekat ut ett stort antal företag som de anser bryter mot de svenska lagarna för alkoholreklam i tv.

Bland företagen finns TV3, TV6, kanal 5 och en rad andra tv-kanaler som kringgår det svenska förbudet mot alkoholreklam genom att sända sina program från Storbritannien, där det är lagligt att visa alkoholreklam.

– Vi vill pröva den så kallade effektlandsprincipen som säger att det är lagarna i det land där reklamen har effekt som ska gälla. Den reklam vi tittat på sänds under svenska program och är riktade till svenska konsumenter då borde man följa den svenska lagstiftningen, säger Sara Heine.

Men det är inte bara de som sänder reklamen som bryter mot de svenska lagarna enligt IOGT-NTO:s framställan till KO. Enligt anmälan är det en lång rad produktionsbolag, reklambyråer, musiker och andra som är med och producerar alkoholreklam för den svenska marknaden som bryter mot lagen.

Med på listan finns rockbandet Sator som har gjort låten “I wanna go home” som spelas i reklamfilmerna för ölet Norrlands Guld.

– Alla som medverkar till produktionen har också ett ansvar, man kan enligt marknadsföringslagen inte vara med och producera reklam som bryter mot svensk lag, säger Ulf Öberg som är advokat på Öberg och Associés.

Klagomålet lämnades in till KO i början på mars. KO kan välja att antingen ta ärendet till domstol eller att kontakta sin systerorganisation i Storbritannien och uppmana dem att, i enlighet med effektlandsprincipen, se till att kanalerna följer den svenska lagstiftningen. KO kan också välja att inte gå vidare med ärendet.

– Det finns definitivt skäl att driva det här vidare och jag tror att KO kommer att göra det. Om de inte skulle göra det finns fortfarande möjligheten att IOGT-NTO själva går till domstol, säger Ulf Öberg.

Skulle det här kunna innebära slutet för alkoholreklam i svensk tv?

– På sikt skulle det i alla fall kunna innebära att man tänker sig för ett par gånger innan man sänder alkoholreklam i svensk tv. Det är dags att rensa upp lite, vi kan inte ha det som i vilda västern där producenter och programbolag medvetet bryter mot lagen.

Joanna Wågström

.

KO: ”Jag kan inte säga någonting.” Läs mer.

Företagen: ”Vi följer den engelska lagstiftningen.” Läs mer.

Sveriges annonsörer: ”Företagen borde rannsaka sig själva.” Läs mer.

Vanligt med alkoholreklam när barn tittar på tv. Läs mer.

IOGT-NTO:s anmälan kan ni läsa här.

Mer från Accent