Alkoholreklam

Nu kan alkoholreklamen i svensk TV stoppas

Myndigheten för radio och TV begär att deras brittiska motsvarighet, Ofcom, kräver av TV kanalerna TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 att de följer svenska regler och slutar sända alkoholreklam. Bakgrunden är den anmälan som IOGT-NTO lämnade in till Granskningsnämnden våren 2011.

Myndigheten uppger att de är överens med Ofcom om att TV-kanalerna lyder under brittisk lag, eftersom de sänder därifrån, men att deras egen undersökning, såväl som IOGT-NTO:s visar att programmen sänds i strid med svenska regler.

IOGT-NTO gläds åt begäran

− Det är fantastiskt att saken blir prövad. Jätteroligt att få driva en sådan här fråga som har så stort folkligt stöd. Åtta av tio svenskar vill ha bort alkoholreklamen från TV. Det är en politiskt viktig fråga. Det är inte meningen att företag på det här sättet ska kunna undergräva svensk lagstiftning, säger Sara Heine, verksamhetschef på IOGT-NTO.

I Sverige råder förbud mot alkoholreklam i TV-sändningar och alkoholproducenter tillåts inte heller sponsra TV-program. För att kringgå reglerna har flera TV-kanaler förlagt sina sändningar till Storbritannien där sådan reklam är tillåtet.

Tidigare försök att stoppa alkoholreklamen har misslyckats, men i augusti 2010 infördes effektlandsprincipen, vilken innebär att man ska titta på vilket land reklamen riktar sig till, snarare än var den sänds ifrån.

− Det är första gången effektlandsprincipen prövas. Vi vet att EU-kommissionen också följer ärendet med intresse, säger Sara Heine.

Ingen prövning av annonsörer

Däremot har myndigheten valt att avskriva den delen av anmälan som gäller annonsörer, reklambolag, produktionsbolag och andra som bidragit till produktion av reklamen.

− Får vi stopp på sändningarna så faller ju den anmälan, men går det inte igenom får vi fundera på om vi kan gå viadare och försöka komma åt reklamen den vägen, säger Sara Heine.

Lång väg kvar

Anna Dingertz, jurist på Myndigheten för radio och TV, vill inte göra någon prognos för chanserna att begäran går igenom.

− Det som händer nu är att Ofcom kontrollerar om vår begäran uppfyller alla krav. Gör den det kommer Ofcom uppmana TV-programbolagen att följa svenska regler. Enligt lagen ska inte Ofcom göra någon bedömning av vår begäran. Innehåller den bara allt som krävs så går den igenom. Sedan kan förstås programbolagen protestera, säger hon till Accent.

Om de inte frivilligt följer begäran kan man gå vidare.

− Då måste vi bevisa att de etablerat sig i Storbritannien i avsikt att kringgå svensk lag, men först måste EU-kommissionen fastställa att de svenska reglerna är förenliga med EU-rätten. De får inte uppfattas som orimligt hårda, säger Anna Dingertz.

Hon vill inte förutspå EU-kommissionens bedömning i ett sådant läge, eller om Sverige skulle kunna tvingas ändra sin strängare lag.

− Jag kan inte svara på det. Just nu avvaktar vi. Helt klart är att den svenska lagstiftaren ser allvarligt på TV-reklam och därför har valt strängare lagstiftning än många andra länder, säger hon.

Mer från Accent