Svensk TV-reklam granskas i Storbritannien

Förra våren anmälde IOGT-NTO ett antal tv-kanaler till Granskningsnämnden för att de sänder TV-reklam, vilket är olagligt i Sverige. TV-kanalerna sänder från Storbritannien där reklamen är tillåten, men målgruppen för programmen är svensk.

Granskningsnämnden har arbetat vidare med och har i dagarna skickat ett brev till sin brittiska motsvarighet, Ofcom, för att få deras åsikt om vilket lands regler som ska gälla. Granskningsnämnden förvarnar också om att de kan komma att begära att Ofcom agerar i ärendet.

– Vi är väldigt glada att Granskningsnämnden nu tar det här vidare till nästa steg och speciellt att de så tydligt redogör för de här programbolagens starka koppling till Sverige. Precis som de skriver så är det svenskar och inte britter som ser de här sändningarna. Det är därför inte rimligt att det är brittisk lag som ska styra, säger Sara Heine, verksamhetschef för IOGT-NTO.

IOGT-NTO hänvisar till EU:s audiovisuella direktiv, där artikel 4 ger Granskningsnämnden möjlighet att begära av Ofcom att de får programföretagen att följa den svenska lagstiftningen. Detta tar Granskningsnämnden upp i sitt brev och avslutar med en förvarning att de kan återkomma med en formell förfrågan kring Ofcoms medverkan.

– Vi har hela tiden menat att vi inte är maktlösa bara för att tv-sändningarna inte sker från Sverige. Granskningsnämnden kan stoppa alkoholreklamen genom att begära av Ofcom att de agerar. Därför är det väldigt lovande att de förvarnar Ofcom om den möjligheten, avslutar Sara Heine.

Eva Ekeroth

Mer från Accent