Alkoholindustrin

Arbeta glokalt IOGT-NTO:s strategi

IOGT-NTO:s strategi är att arbeta såväl globalt som nationellt och lokalt; med allt från att påverka politiken till att stötta enskilda projekt. Här är några exempel.

Sydostasien – Niklas Martti, Program­ansvarig på IOGT-NTO:s internationella avdelning

Niklas Martti har just kommit hem från ett besök i Chang Mai i norra Thailand. Där har han träffat representanter för IOGT-NTO:s regionkontor och partner­organisationen Thailand Karen Baptist Convention, TKBC.

– Området gränsar till Gyllene triangeln och hade tidigare stora problem med opium. År 2004 startade Thailand ett hårdfört krig mot narkotika. Regeringens utsända brände ner fält och många fängslades utan rättegång. Ingen vågade använda opium längre utan tog till
alkohol i stället, säger han.

Att en drog byttes mot en annan gjorde att det inte blev någon förbättring.

– Medan problemet tidigare var att männen var passiva och inte gjorde någon nytta, blev de nu aggressiva och fick hälsoproblem, säger han.

Niklas Martti fick höra många berättelser.

– En man stal ris från sin familj och sålde det för att få pengar till alkohol. När hans fru saknade riset skyllde mannen på att hunden ätit upp det var­på frun slog ihjäl hunden.

Efter händelser som denna fick kvinnorna nog och fick hjälp av TKBC att angripa problemet med demokratiska metoder.

– De fick börja med att bokföra hur mycket pengar som lades ner på alkohol och vad alkoholen orsakade i form av skador och olyckor. Det ledde till ett gemensamt beslut att alkohol inte längre får säljas i byn. De försöker också få bort alkohol som självklar ingrediens på
bröllop och andra stora fester, säger han.

Det ger resultat.

– Nu byggs nya hus, några familjer har fått råd att köpa bil och de har råd med sjukvård.

Johan Sundqvist. Foto: Malin Huusmann

Östafrika – Johan Sundqvist, IOGT-NTO:s nyligen avgångna regionchef i Östafrika

– I Östafrika jobbar vi med att stötta
de alkoholpolitiska nätverken för att få igenom regleringar, vilket är framgångsrikt. Hälsomyndigheterna är inte längre så benägna att ta till sig industrins argument, säger han.

IOGT-NTO stöttar också projekt för att stärka lokalsamhällen.

– Vi jobbar på att ändra normerna och skapa en annan kultur och en annan syn på alkohol. I Burundi, Uganda, och Tanzania, och till viss del även i Kenya, kan byarna stifta egna lagar så länge de inte går emot de nationella lagarna. Vill de ha kortare öppettider på barerna så kan de besluta om det.

Att ändra attityder och öka medvetenheten tror han kan leda till förändring.

– Industrin är ju stor, men den är mycket mindre än alla människor i Afrika, säger han.

Linda Engström. Foto: Jens Wingren

Nationellt – Linda Engström, Ansvarig för strategisk utveckling på IOGT-NTO

– Alkoholisglassen fälldes för sin utomhusreklam. I somras föreslog utredningen om vissa alkohol- och marknadsföringsfrågor att samma regler ska gälla för alla alkoholhaltiga produkter, och att glassen därmed ska säljas på Systembolaget.

– Spritbussarna är stoppade. Det är en stor framgång. Vi tror att vi har bidragit till att finansminister Magdalena Andersson tog initiativ till ett regeringsuppdrag där flera myndigheter samordnat sig kring illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Och det verkar som om det fått stopp på trafiken. Det ger både minskad konsumtion och mer skatte­intäkter till staten.

År 2011 anmälde IOGT-NTO några mediebolag för att de sände alkoholreklam i tv från Storbritannien, till en svensk publik, trots att sådan reklam är olaglig i Sverige.

– Att svenska myndigheter tog alkohol­reklamen i tv vidare till EU-kommissionen får ses som en framgång även om vi inte vet hur det går.

– Näthandeln är det också väldigt tyst om. Den verkar inte ha blivit någon större succé.

Att bag-in-box-förpackningar nu identifierats som ett bidrag till ökad alkoholkonsumtion tycker Linda Engström också är ett steg i rätt riktning. Liksom att Centerpartiets stämma inte röstade för att avskaffa monopolet.

– Nästan hälften av ombuden var beredda att rösta bort monopolet, men
så blev det inte, säger hon.

Hon anser att IOGT-NTO borde vara stoltare.

– Vårt uppdrag är att minska konsumtionen. Den har minskat sedan 2004, någon del i det borde vi kunna ta åt oss äran för.

Sara Heine. Foto: Maria Zaitzewsky Rundgren

Internationellt –  Sara Heine, Chef för internationella avdelningen på IOGT-NTO

– Vår partnerorganisation i Serbien, CZOR, har lyckats föra in alkoholfrågan i ungdomsministeriet och i ungdoms­nätverk. Det har lett till ett beslut om att ungdomsarrangemang ska vara alkoholfria. Ett stort framsteg när traditionen varit att ungdomsledarna haft med sig alkohol till arrangemang. Dessutom har många evenemang sponsrats av industrin, så beslutet kan ge ett ekonomiskt avbräck.

Tanzania har inte haft någon lagstiftning om alkohol.

– Men nu finns ett utkast. Bakom det ligger ett stort arbete från nätverket Tanzania Alcohol Alliance Network, TAANet, där flera av våra partnerorganisationer ingår.

Tanzania har också förbjudit alkohol i portionsförpackningar.

– Det är det sista av de afrikanska länder vi arbetar med som beslutar om förbud.

I Myanmar har IOGT-NTO hittat en ny samarbetspartner.

– Det är ett nätverk av kvinnoorganisationer. Det är mycket bra att vi fick kontakt med dem nu. Myanmar har precis öppnat för internationella företag. Heineken och Carlsberg är redan där, och det är jätteviktigt att få igenom en reglering nu. Det är mycket svårare att göra det i efterhand.

Kristina Sperkova. Foto: Pressbild.

Internationellt – Kristina Sperkova, ordförande  på IOGT International

IOGT international har medlems­organisationer världen över, varav IOGT-NTO är en. Förra året startade IOGT international en kampanj för att göra alkoholindustrins agerande synligt. Satsningen går under namnet Big alcohol exposed.

– Vi tror att fler skulle engagera sig i alkoholfrågor om de visste hur industrin bär sig åt, säger Kristina Sperkova, ord­förande i IOGT international.

En svårighet är att många organisationer i andra länder får stöd av alkohol­industrin.

– Några forskare hjälper oss att ta fram ett analysinstrument som organisationerna ska kunna använda för att värdera samarbetet, säger hon.

Analysen görs enligt ett standardiserat formulär där sedan för- och nackdelar med samarbetet vägs ihop. Det kan även användas av akademiska institutioner.

– Vad innebär det att ta emot pengar av industrin? Hur mycket skadas vårt namn? Hur mycket tjänar industrin? Sedan blir det upp till varje organisation om de vill gå in i samarbetet, säger Kristina Sperkova.

Hon berättar om en organisation som tackade nej till samarbete.

– Organisationen Rise against hunger i Sydafrika erbjöds ett samarbete med ett alkoholföretag som skulle skänka en del av varje såld produkt till organisationen. De tackade nej eftersom de inte vill bidra till att fler drack alkohol för deras skull, säger hon.

Mer från Accent